Domů » Porod » Vše o přirozeném porodu

VŠE O PŘIROZENÉM PORODU

Fyziologický porod začíná pravidelnými stahy dělohy. Jde o okamžik, kdy vaše tělo začne vypuzovat plod.

U některých žen může začít odtokem krvavého hlenu nebo plodové vody. Víte, kdy se vydat do porodnice? Průběh porodu se rozděluje na čtyři doby porodní.

První doba porodní

Děložní kontrakce otevírají porodní cesty. Fáze se nazývá jako otevírací. Prvorodičky v průměru rodí 10 až 12 hodin, vícerodičky 6 až 8 hodin. Délka první doby porodní se liší a je ryze individuální. Děložní stahy se zesilují a intervaly mezi nimi se zkracují. Kontrakce přicházejí při otevírání v samotném závěru po dvou až třech minutách. Při nastupující první době porodní mohou být intervaly mezi nimi až osm minut, poté se zkracují na pět minut. V této fázi se vydejte do porodnice. Děložní branka se otevře až na 10 centimetrů. Porodní asistentka kontroluje, jak se porodní cesty otevírají, a sleduje postup hlavičky. Po celou první dobu porodní monitoruje skrze kardiotokograf srdeční akce plodu a intenzitu děložních stahů. Natáčí jej každé dvě hodiny po dvacet minut. Pokud v první době porodní neprobíhá porod hladce, přivolá asistentka lékaře a plod sledují nepřetržitě na kardiotokografu.

Dítě je v této době pasivní a posouvají jej dolů pouze kontrakce dělohy. Děložní svalstvo překonává odpor, který kladou porodní cesty. Plod několik hodin postupuje směrem dolů.

Můžete se pohybovat a dělat to, co vám uleví od bolesti. Na lůžku setrvávat nemusíte. Kontrakce jsou bolestivé a personál v porodnici vám bude nápomocný k tomu, aby vám od bolesti pomohl.

Co zmírňuje bolest? Uleví vám teplá sprcha, aromaterapie, změna polohy, sezení na míči. V neposlední řadě můžete lékaře požádat o epidurální analgezii.

Druhá doba porodní

V této době se děložní branka plně otevře a žena porodí dítě. Tato doba se nazývá jako vypuzovací. Porodní kanál tvoří pánevní kosti, dolní část dělohy a pochva. Prvorodičky v této fázi setrvají okolo 90 minut, druhorodičky porodí miminko do 30 minut. V závěrečné etapě musí žena silně tlačit, aby plod mohl být z dělohy plně vypuzen. Děložní stahy jsou časté, silné a trvají dlouho. Vytlačení dítěte se děje za pomoci břišního lisu. Hlavním svalem je bránice a přidávají se břišní svaly. V této fázi může dojít k nástřihu hráze (epizotomii). Provádí se z toho důvodu, aby se při průchodu hlavičky nenatrhla a neporanila. Po porodu dostane žena dítě na hrudník, následně jej zdravotní sestry prohlédnou, ošetří a zabalí do deky.

Třetí doba porodní

Za pomocí slabých kontrakcí dochází k porodu placenty a zastavení krvácení. Pokud žena utrpěla při porodu nějaká poranění, porodník jí je ošetří.

Čtvrtá doba porodní

Matka zůstane ležet s dítětem na lůžku. Miminko lékaři odnesou na oddělení šestinedělí a žena setrvá dvě hodiny v klidu.

Porodní bolesti a jejich tlumení

Děložní branka se otevírá ze své počáteční hodnoty nula centimetrů na přibližně deset centimetrů. Velmi bolestivé jsou ty stahy dělohy, díky nimž se branka rozevře. Každá žena vnímá bolest odlišně.

Některé maminky si nepřejí rodit s analgetiky, jiné je při porodu vyžadují.

Jaké jsou možnosti tlumení bolesti?                          

  • Léky na tlumení bolesti

Porodnice nabízejí epidurální analgezii. Pacientka si v některých zdravotnických zařízeních může zvolit inhalační analgezii, intravenózní nebo intramuskulární analgezii.

  • Tlumení porodních bolestí bez analgetik

K tlumení porodních bolestí pomohou bylinné extrakty, změna poloh při první době porodní, sezení na nafukovacím míči, relaxační koupele, porod do vody, předporodní příprava.

Poloha při porodu

Poloha vleže během první doby porodní nemusí vyhovovat každé mamince, protože vleže může dojít ke špatnému prokrvení placenty, dělohy a také plod může mít nedostatek okysličené krve. Anatomické poměry v pánvi rodičky se mění vsedě nebo ve stoje. Při první době porodní můžete sedět na relaxačním balónu nebo chodit.

Příjezd do porodnice

Některé ženy do porodnice přijedou na samotný závěr první doby porodní, jiné na jejím začátku.

Epidurální analgezie

Analgezie se zavádí do oblasti bederní páteře sterilní jehlou. Lidově řečeno „epidurál“ může zavést pouze anesteziolog. O době jeho aplikace rozhodne porodní asistentka či lékař. Podání epidurální analgezie je možné pouze do určité fáze porodu. Látka tlumí nejsilnější bolest účinně a zároveň neovlivní vnímání rodičky a plodu. Analgezii není možné podávat po celou dobu porodu.

BEZPROSTŘEDNĚ PO PORODU

Po porodu vám sestra přiloží na hrudník miminko, které bude od mázku a krve. Tento úkon se nazývá bonding a stále se s ním v některých porodnicích příliš nesetkáte. Porodní asistentka vám položí miminko na hrudník pouze na vaše výslovné přání. Řada prvorodiček se s tímto pojmem nikdy nesetkala, a proto jej ani nevyžadují.

Po bondingu lékaři miminko prohlédnou a stanoví apgar skóre. Omyjí jej, osuší, změří, zváží a následně zabalí do deky. S miminkem vás nechají o samotě přímo na porodním sále, kde budete (ať už sama nebo s ním) ležet dvě hodiny po porodu.

Sestra vám zkontroluje tělesnou teplotu, po dvou hodinách dostanete napít a najíst. Miminko je odvezeno na oddělení šestinedělí. Maminka se osprchuje, převlékne a následuje své děťátko na oddělení, kde spolu pobývají na pokoji, a zotavují se z porodu.

Pramen: Hamanová A., Lamplotová L., Lamková I., Podpora bondingu porodními asistentkami a dětskými sestrami, Sborník příspěvků z mezinárodní konference s názvem Kvalita a její perspektivy, Péče o ženu a dítě, 2015; Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5, Pařízek, A., Porod nemusí až tak bolet, Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze; Epidurální analgezie během porodu, Thomayerova nemocnice