Domů » Porod » Přenášení a vyvolání porodu v nemocnici

PŘENÁŠENÍ A VYVOLÁNÍ PORODU V NEMOCNICI

V souvislosti s vyvoláním porodu v nemocnici můžete slyšet odborné termíny indukce a preindukce porodu. Víte, co znamenají a jak se vyvolává porod v nemocnici?

Hamiltonův hmat

Označuje se jako prevence indukce porodu a je možné jej provést již od termínu 38+0. Hmat není indukcí porodu, ale jedná se o metodu, kterou lékaři používají, aby zamezili vyvolání porodu pomocí medikamentů. Gynekolog se snaží díky tlaku na děložní čípek způsobit vyplavení prostaglandinů, které rozběhnou porod. Ve snaze odloučit dolní pól plodového vejce při vaginálním vyšetření se u velkého procenta žen uvolní endogenní prostaglandiny. Žena obvykle do několika hodin porodí.

Preindukce (zrání děložního hrdla)

Použitím farmakologických, mechanických či jiných metod lékaři stimulují děložní hrdlo při nepřipraveném nálezu. Jde o činnost, která se uskutečňuje před indukcí porodu.

Používá se v případě, že cervix skóre se pohybuje mezi hodnotami 0 až 5. Za preindukční metodu není doporučené podání oxytocinu nebo protržení vaku blan. Tyto metody nemají efekt na zrání děložního hrdla.

Mezi mechanické metody patří zavedení balónkového katétru (Foley), hydrofilních tyčinek a syntetických dilatátorů (vypadá jako malá tenká tyčinka). Ženě je ambulantně vpraven do pochvy dilatátor, který má za cíl vyvíjet mechanický tlak na děložní hrdlo. Tyčinky a dilatátory absorbují tekutinu z cervikálního kanálu a zvětšují svůj objem. Roztáhnou se radikálně, a díky tomu se zvýší prostupnost děložního hrdla. Stimulují uvolňování endogenních prostaglandinů, jež podpoří zrání děložního hrdla skrze pokles kolagenních vláken. Mezi vysoce účinné farmakologické metody patří aplikace prostaglandinů.

Indukce (vyvolání děložní činnosti)

Lékaři se v případě potermínových porodů snaží porod vyvolat. Indukce značí umělé vyvolání děložní činnosti ve snaze ukončit těhotenství vaginálním porodem. Uskutečňuje se tehdy, jestliže pokračování v těhotenství ohrožuje matku či plod. Po vyšetření pacientky, zhodnocení jejího stavu a stavu plodu se lékaři rozhodnou pro určitou metodu sloužící k vyvolání děložních kontrakcí. Provádí se při cervix skóre vyšším než 6 a rodička musí být vždy hospitalizována. Lékaři používají oxytocin. Při cervix skóre vyšším než 8 se užívá dirupce (protržení) vaku blan. O přesném postupu rozhoduje vždy lékař.

Pramen: Vlk, J., Preindukce a indukce porodu, Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS), Čes. Gynek., 2016, 81, č. 2, s. 87–88; Máselníková, V., Management potermínové gravidity, Olomouc, 2013; L. Hruban, P. Janků Jihlava, Osmotický dilatátor Dilapan-S v preindukci porodu, Gynekologicko – porodnická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, 2015