Domů » Porod » Doprovod u porodu » Otec u porodu

OTEC U PORODU

Opora blízkého člověka u porodu je vždy důležitá. Přítomnosti otce u porodu využívá velké procento maminek. Tatínkové mají z čerstvě narozeného potomka zážitek do konce života.

Spontánní porod i císařský řez

Otec může být přítomen u fyziologického porodu i u porodu císařským řezem. Každá porodnice má svá pravidla, jež je třeba respektovat. Informujte se na webových stránkách porodnice, nebo se zeptejte při první návštěvě gynekologické poradny. Podrobné informace se také dozvíte na předporodním kurzu.

Formality

S účastí otce u porodu musíte písemně souhlasit. Doprovod absolvuje instruktáž od sestřičky nebo lékaře, kteří mu vysvětlí, jak se u porodu chovat, jaká jsou pravidla a hygienická opatření. Dostane plášť, přezůvky nebo návleky na obuv. Přítomna může být obvykle pouze jedna osoba.

Poplatky

Porodnice vybírají za účast osoby blízké poplatky. Každá instituce si účtuje jinou sumu spojenou s režijními náklady a s náklady na zdravotní personál, který instruktáž provádí. Část poplatku vám uhradí zdravotní pojišťovna na základě předložení potvrzení o zaplacení. Informujte se u své zdravotní pojišťovny o podmínkách a možnostech proplacení účasti otce u porodu.

Přestřihnutí pupeční šňůry

Otec po porodu přestřihne pupeční šňůru a pořídí  na památku fotografie miminka. Je přítomen při měření a vážení dítěte. Novorozenec zůstává s rodiči na sále, a následně jej sestřička odnese na oddělení šestinedělí. Doprovod odchází domů.

Pramen: Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5; FN Motol; Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (Apolinář)