Domů » Těhotenství » Formality a doklady » Co je třeba vyřídit po narození dítěte

CO JE POTŘEBA VYŘÍDIT PO NAROZENÍ DÍTĚTĚ

Před několika dny vás propustili z porodnice. Užívejte si roli matky, co nejvíce to půjde, myslete ale také na to, jaké formality musíte po porodu vyřídit. Značnou část stihnete již v porodnici, ostatní za jeden den. Pojďme se podívat na to, co je potřeba zařídit, a jak tyto povinnosti zvládnout co nejefektivněji.

Potřebujete vyřídit:

  • Jméno a prohlášení otcovství
  • Rodný list dítěte
  • Přihlášení dítěte k pediatrovi
  • Kartičku zdravotní pojišťovny
  • Nahlášení narození dítěte zaměstnavateli

Jak na to:

Jméno a prohlášení otcovství

Souhlasné prohlášení o jménu a příjmení dítěte podepsané matkou i otcem dítěte musíte odevzdat již v porodnici při porodu nebo bezprostředně po něm. Jméno můžete změnit do 30 dní od porodu.

Rodný list dítěte

Podívejte se, jak snadno vyřídit rodný list a připravte se ještě před narozením dítěte. Rodný list může vyzvednout na matrice také otec v období šestinedělí.

Přihlášení dítěte k pediatrovi

Pediatrovi můžete zavolat rovnou z porodnice. Nahlásíte mu datum narození miminka a domluvíte si první návštěvu na přibližně sedmý den po porodu. Dětského lékaře vybírejte se značným předstihem.

Kartička zdravotní pojišťovny

Dítě přejímá zdravotní pojišťovnu své matky. Není-li matka u žádné pojišťovny registrována, přebírá novorozenec pojišťovnu otce. Zákonný zástupce musí přihlásit dítě na pojišťovnu do osmi dnů od porodu, respektive od obdržení rodného listu. Za nesplnění povinností může pojišťovna uvalit sankci ve výši 10 000 Kč. Dítě musí přihlásit do registru jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník či pověřená osoba, která má s sebou příslušné doklady.

K přihlášení potřebujete: rodný list dítěte (rodné číslo), občanský průkaz matky, kartičku pojišťovny matky.

Nemáte-li do osmi dnů rodný list dítěte, zaregistrujte se ihned po jeho obdržení tak, aby byla promeškaná lhůta co nejkratší.

Přihlášení dítěte není možné u řady pojišťoven provést elektronicky. Musíte se osobně dostavit na pobočku zdravotní pojišťovny, kde bude registrováno.

Nahlášení narození dítěte zaměstnavateli

Po obdržení rodného listu jej naskenujte a zašlete elektronicky zaměstnavateli. Vyžaduje zaměstnavatel formálnější způsob oznámení? Nechte rodný list úředně ověřit a zašlete dokument doporučeně poštou.

Další povinnosti

  • Mezi další povinnosti patří přihlásit dítě k platbě za odvoz komunálního odpadu.
  • Žádost o porodné se vztahuje pouze na ty rodiny, které splní podmínky pro čerpání dávky.
  • Do stejné kategorie spadají přídavky na děti. Obě žádosti vyřídíte na Úřadu práce.
  • Dítěti můžete založit dle vašeho uvážení stavební spoření, důchodové připojištění nebo životní pojištění.
Pramen: Jak přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozence, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky; Rodný list při narození dítěte, MČ Praha 8; Vydávání matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list, doklad o partnerství, Ministerstvo vnitra České republiky