Domů » Porod » Přirozený porod v porodnici: Smysluplná alternativa k domácím porodům

PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI

Toužíte po přirozeném porodu, ale na domácí porod si netroufáte? Zeptali jsme se laktační poradkyně a duly Simony Lazzari, jak je to v porodnicích, pokud si přejete rodit co nejpřirozenější cestou.  

Lze v porodnici rodit přirozeně? 

„Porodnice je stále porodnice, se všemi svými procesy, schématy a protokoly, nicméně situace je radikálně lepší než kdysi,“ uvádí Simona. „Personál je milý, vstřícný a přátelský. Předem si můžete domluvit mnoho věcí v takzvaném porodním plánu. Ačkoli spojení “porodní plán” používám nerada, protože to svádí k předpokladu, že porod lze 100% naplánovat. Maminka, která má porodní plán na tři až čtyři strany A4, trochu nepochopila situaci, neseznámila se zřejmě dobře s terénem a uniklo jí, že převážná většina položek v jejím „plánu“ je již běžným postupem.  

Doporučuji vydat se do zvolené porodnice, domluvit si schůzku s vrchní či staniční sestrou porodního oddělení a vydiskutovat si vše, co máte na srdci, co očekáváte, v čem nechcete dělat kompromisy a jakou máte představu o průběhu porodu. Během rozhovoru se dozvíte, co porodnice automaticky poskytuje a umožňuje a co naopak ne.

Na základě rozhovoru a referencí z různých zdrojů následně zvolíte svou porodnici a vypracujete si své porodní přání/požadavky/očekávání.

Nutno dodat, že péče porodní asistentky o rodičky na porodních sálech je daná harmonogramem. Porodní personál přebírá veškerou odpovědnost za rodičku a dítě, z čehož vyplývá více či méně intenzivní péče a kontroly, v závislosti na zdravotním stavu matky a dítěte. Nevyhnutelně tedy bude docházet k vyšetřením, monitoringu plodu, odbornému vedení porodu porodní asistentkou/lékařem a ošetření rodičky a novorozence.

Z mé zkušenosti vyplývá, že probíhá-li porod fyziologicky, klidně a svým tempem, žena může být dokonale přirozená, pohybovat se po svém porodním boxu, volit si polohy, využívat sprchy, někdy i vany, samozřejmě má k dispozici velký gymbalon, žíněnku, porodnickou židličku, polohovatelné lůžko, může přecházet po pokoji, někdy i po chodbě, může v klidu odpočívat na posteli, těžit z přítomnosti svého partnera, duly či obou současně, může klást dotazy, vznášet adekvátní požadavky, zkrátka mít veškeré dostupné podmínky (teplo, ticho, přítmí, komfort, pocit bezpečí…), které jí umožní zdravě, klidně a důstojně porodit.

Opět se vracím k připravenosti, protože žena, která nic neví, jen má velké obavy a prožívá každou kontrakci jako utrpení, nebude mít pěkný porod.“

Co je to porodní přání 

„Porodní přání je souhrn požadavků a očekávání, během celého průběhu porodu, po porodu a někdy se vztahuje i na hospitalizaci na šestinedělním oddělení,“ vysvětluje Simona.

„Předáte jej předem k projednání a k založení do vaší zdravotní porodnické karty, během některé z návštěv v porodnici, aby nedošlo k tomu, že budete překvapena nevyhověním v některé jeho části. Když přednáším k porodu a mluvíme o porodním přání, doporučuji uvést porodní přání větou, typu: „Bude-li zdravotní stav můj a mého dítěte během a po porodu uspokojivý, přeji si…….“, aby došlo k jasnému pochopení. 

Na internetu najdete mnoho vzorů, porovnejte, vyhodnoťte a zvolte ten, který s vámi rezonuje. Občas dochází k frustraci u žen, které měly ortodoxní představy a nebyly připraveny ke kompromisu vynuceném zdravotním důvodem, v průběhu porodu, a jejich požadovaný porodní plán tím nemohl být zcela naplněn.

Je podle vás porod v porodnici smysluplnou alternativou k domácím porodům?  

„Pokud je žena připravena k porodu a ví, co ji čeká, zároveň je porod fyziologický, žena během porodu nemá žádné požadavky na analgezii, není třeba žádné medikace, pak je tento porod vzdáleně srovnatelný s porodem doma. Doprovázím ženy již 18 let k porodu v porodnici a mohu otevřeně prohlásit, že podmínky, ve kterých se rodička bude cítit dobře, jdou nastavit a uplatnit prakticky ve všech pražských porodnicích. Pokud je žena připravena a vybavena hypnotechnikami, je doma ve své mysli stále :o)“ uzavírá Simona.  

Porod v domácím prostředí 

„Porod v domácím prostředí v asistenci porodní asistentky nebo lékaře probíhá v předem daných podmínkách a domluveném postupu. Matka musí mít naprosto fyziologické těhotenství, poloha plodu přehledná, plod i maminka se těší úplnému zdraví. Matka i její rodina by měla hluboce a odpovědně zvážit tuto volbu a po všech stránkách se na ni připravit.

Zároveň by si matka i otec dítěte měli uvědomit do všech důsledků, jestli zvládnou poporodní období, budou umět kompetentně pečovat o adaptujícího se novorozence se všemi možnými potížemi, nutnými vyšetřeními a dalšími eventualitami, které se v prvních hodinách, dnech a nocích mohou prezentovat.

Důležitým předpokladem pro poporodní období by měl být předem domluvená  porodní asistentka, pediatr, laktační poradkyně, či dětská sestra.

Povinností PA/lékaře je zvážit včas případné riziko a eventuálně doporučit porod v porodnici, nebo včas přepravit ženu do porodnice během rozběhnutého porodu. V České republice je legální, nicméně lékaři se ve většině případů k domácím porodům staví velmi skepticky.

Žena chce obvykle rodit doma z několika důvodů – chce mít pohodlí, klid a intimitu, chce být obklopená známým prostředím a svými lidmi.

Chce rodit bez rutinních zásahů, vyšetřování, monitoringu, vyhnout se napětí, které u některých žen vyvolává prostředí nemocnic – syndrom bílého pláště.  Nechce být medikována, usměrňována, napomínána, svou roli mohou hrát také náboženské či kulturní důvody.

O rizicích se stále dočítáme a ani já bych je rozhodně nepodceňovala. Možnost okamžitého zásahu, podáním léků, kyslíku, krve, nebo i neprodlené akutní řešení operací – císařským řezem, je-li situace fatální pro matku, dítě, či oba je možná pouze v nemocnici s dobře připraveným a vybaveným týmem a zázemím.“

Článek vznikl ve spolupráci s laktační poradkyní, porodní asistentkou, dětskou sestrou a dulou Simonou Lazzari.

Simona se dále věnuje předporodním kurzům, lekcím plavání s miminky a cvičení pro děti v předškolním věku.

Jak sama říká – „Má práce je můj koníček, stálá motivace a zároveň obrovská satisfakce. Mám to životní štěstí, že se mi podařilo skloubit to co mám ráda s tím co je důležité, velmi potřebné a žádané.“

DULA PODOLÍ

Leave Your Reply