RODNÝ LIST

Do porodnice si s sebou připravte, kromě potřebných věcí, také doklady. Ušetříte tím spoustu času. Víte, jaké doklady s sebou do porodnice vzít? Pojďme se podívat na to, co je třeba k vyřízení rodného listu, aby bylo jeho vystavení pro vás co nejsnazší.

Štěstí přeje připraveným

Do porodnice s sebou zabalte občanský průkaz, kartičku pojištěnce, souhlasné prohlášení o jménu a příjmení dítěte podepsané matkou i otcem, vyplněné formuláře, které dostanete v porodnici při návštěvě gynekologické poradny. Nemáte-li formuláře u příjmu k porodu, nechť vám je partner donese na oddělení šestinedělí. V porodnici budete minimálně 72 hodin, a za tuto dobu je stihnete matrikářce odevzdat.

Dále se odlišují potřebné doklady dle rodinného stavu:

  • Ženy v manželství s sebou mají oddací list.
  • Neprovdané ženy mají svůj rodný list, rodný list otce, zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti.
  • Neprovdané ženy bez udání otce mají svůj rodný list.
  • Rozvedené ženy mají svůj rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství.
  • Ovdovělé ženy mají svůj rodný list, úmrtní list manžela.

Možnosti získání rodného listu

Do řady porodnic dochází pravidelně matrikářka, která sesbírá potřebné údaje a odevzdá je na matriku. Rodný list si můžete vyzvednout osobně, nebo vám jej z matriky zašlou poštou do vlastních rukou. Rychlejší cesta k získání rodného listu, je vyzvednout jej osobně. Po obdržení jej naskenujte a zašlete zaměstnavateli jako doklad o narození dítěte. S rodným listem se dostavíte na zdravotní pojišťovnu, kde novorozence registrujete.

Pramen: Rodný list při narození dítěte, MČ Praha 8; Vydávání matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list, doklad o partnerství, Ministerstvo vnitra České republiky

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jaké to je být mámou?