Domů » Těhotenství » Formality a doklady » Formality a doklady přehled

FORMALITY A DOKLADY

Těšíte se na narození miminka, chystáte výbavičku, pokojíček, nakupujete oblečení, postýlku a plenky. Víte, co je potřeba vyřídit za formality před a po narození dítěte?

Před narozením miminka

Osm až šest týdnů před plánovaným termínem porodu nastoupíte na mateřskou dovolenou. Mají na ní nárok pouze ty ženy, které se účastnily na nemocenském pojištění alespoň 270 dní v uplynulých dvou letech. O peněžitou pomoc v mateřství zažádáte tak, že vám gynekolog vystaví potvrzení (formulář) o nástupu na mateřskou dovolenou. Vyplněný formulář odevzdáte zaměstnavateli, který jej zašle na Českou správu sociálního zabezpečení, kde je registrován. Osoby samostatně výdělečně činné odesílají formulář sami na příslušnou pobočku, kde mají registraci. Podívejte se na podmínky pro získání mateřské dovolené.

Připravte si tašku do porodnice s potřebnými doklady, mezi něž patří občanský průkaz, kartička pojištěnce, souhlasné prohlášení o jménu a příjmení dítěte podepsané matkou i otcem.

Bezprostředně po porodu

Po narození dítěte musíte vyřídit nutné formality, mezi něž patří:

  • podání žádosti a vyzvednutí rodného listu,
  • odevzdání souhlasného prohlášení o jménu a příjmení dítěte podepsané matkou i otcem,
  • vyřízení kartičky pojištěnce na zdravotní pojišťovně,
  • přihlášení dítěte k platbám za komunální odpad,
  • nahlášení narození zaměstnavateli a
  • objednání miminka na prohlídku k pediatrovi.

Podívejte se na to, jak jednotlivé formality vyřídit.

Několik týdnů po porodu

Po skončení šestinedělí se objednejte na kontrolu ke svému gynekologovi, který zkontroluje, jestli jste v pořádku a zda se zahojily poporodní rány. Víte, jak bude vyšetření u gynekologa probíhat?

Několik měsíců po porodu

Přibližně ve čtvrtém měsíci věku dítěte zažádejte o rodičovský příspěvek, jestliže vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Vyřízení rodičovského příspěvku může trvat i několik týdnů.

Pramen: Rodný list při narození dítěte, MČ Praha 8; Vydávání matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list, doklad o partnerství, Ministerstvo vnitra České republiky