Domů » Porod » Farmakologické metody tlumení bolesti u porodu

FARMAKOLOGICKÉ METODY TLUMENÍ BOLESTI U PORODU

„S bolestí se u porodu většinou počítá, nejde však o bolest, která nás vyřadí, ochromí, naopak je dobré ji vnímat jako součást procesu a nenechat přerůst strach a obavy z porodu, které bolesti přidávají. Pokud se bolesti nedá čelit a je ji žena příliš ovlivněna, jsou možnosti a metody, ke kterým lze přistoupit a bolest zmírnit. Nejsem úplně kompetentní o farmakologických metodách informovat, ale vyjmenujme si, co je na porodních sálech v tomto ohledu v nabídce,“ říká dula a laktační poradkyně Simona Lazzari.

Tlumení bolesti 

Nabídka je celkem pestrá, nejjednodušší co do podání, tak i ordinace jsou analgetika a opiáty v podobě čípků, tablet a injekcí či infuzí.

Entonox neboli Rajský plyn, který rodička vdechuje prostřednictvím jednoduché masky, jemně působí na vědomí a analgizuje, takže se rodičce uleví.

V neposlední řadě epidurální anestezie, která ovlivní vnímání břicha, pánevního dna, zad, přičemž je porodní činnost zachovaná a dilatace porodnické branky postupuje. Žena cítí kontrakce jen vzdáleně a může dál zvládat kontrakce i porod aktivně.

Proč porod bolí? 

„Obecně lze říci, že se ženská pánev svým vývojem velmi změnila, přispívá tomu pohybový vzorec, ve kterém ženy fungují, sedavá práce, pohodlí a fyzické oslabení. K obavám před porodem přispívá i neustálá psychologická „masáž“ ženského pokolení od dětského věku, s tím, že porod je něco příšerného. Jak smysluplné by naopak bylo mladou generaci vychovávat v postoji, že určité přirozené tělesné pochody jsou náročné a namáhavé, ale lze se na ně připravit a zvládnout je,“ vysvětluje Simona. 

Během porodu se děloha opakovaně stahuje, synchronicky s kontrakcemi a tlakem hlavičky miminka dochází i k dilataci děložního hrdla. Tento proces trvá několik hodin, oblast pánve, zad, břicha je přetížená, otlačená, nateklá, v prostoru je mnoho nervových zakončení, která na tyto vjemy upozorňují právě bolestí, velkým nepohodlím a rozvíravým tlakem.   

Žena, která umí pracovat s tělem ví, jak zvládat situaci, jak si může ulevit, uvolnit se, naladit mentálně, využívat hypnotechnik, dýchat, … bolest a nepohodlí samozřejmě vnímá, ale naprosto jinak a zvladatelněji, než maminka, která se nestihla připravit, nebo to nepovažovala za důležité.

Farmakologické metody tlumení bolesti 

Analgezie

Analgetika v podobě čípků, tablet či injekcí, nebo opiátové směsi se často nabízí ženám během porodu, aby jim ulevily od bolesti, navodily uvolnění a dopřály odpočinku. Tyto přípravky mohou přispět k úlevě, ale mohou také způsobit lehkou dezorientaci či závratě, bohužel se mohou podílet na zhoršení kondice plodu.

Entonox – rajský plyn

O tento způsob analgezie může žena požádat kdykoliv v průběhu porodu. Začíná působit již za několik minut po podání. Po aplikaci rajského plynu se může výjimečně vyskytnout nevolnost či částečná dezorientace. Rajský plyn kontrakce nijak neovlivňuje a nemá podle dostupných studií nežádoucí vliv na matku ani dítě. Zhruba 1/3 žen uvádí, že rajský plyn na ně nemá žádný účinek.

Rajský plyn je matce aplikován pomocí inhalace, prostřednictvím náustku, kterým žena plyn vdechuje a tím má nad dávkováním relativní kontrolu. Rajský plyn bolesti zcela nezabrání, ale svým účinkem otupí a podstatně zmírní vnímání nepříjemných vjemů.

Epidurální analgezie

Z farmakologických metod je epidurální anestezie v tlumení bolesti nejúčinnější. Používá se jak u vaginálních porodů, tak u císařského řezu.

Může pomoci zejména ženám, pro které je porod již příliš dlouhý, vyčerpávající, u kterých nedochází k dilataci děložního hrdla, i těch, které zkrátka nezvládají porodní bolesti.

Epidurální analgezie může být podaná v případě, že je porod rozběhnutý a nález na děložním hrdle je alespoň 2 cm. Poté bude ženě odebrán vzorek krve na vyšetření krevního obrazu, pro kontrolu zánětlivých márkrů v organizmu, dál bude podána infuze, pro podporu krevního oběhu a prevence hypotenze.

Epidurální analgezie neomezuje ženu v pohybu, obvykle nepůsobí žádné vedlejší potíže.

Během aplikace epidurální anestezie rodička plně spolupracuje s anesteziologem, je napolohovaná tak, aby se lékaři podařilo zasáhnout přesně cílenou oblast. Po důkladné dezinfekci pole je kůže budoucího vpichu ošetřena lokální anestezií a následně zasunuta dutá jehla mezi příslušné obratle do prostoru, kam již nezasahuje mícha. Poté je jehlou protažen katétr, jímž je přivedena směs, která způsobí analgezii a postupnou dilataci děložního hrdla.

Jak probíhá epidurální anestezie? 

  • Příprava epidurální anestezie obvykle trvá cca 10 – 15 minut, dalších zhruba 10 minut trvá, než začne působit.
  • Rodička si lehne na levý bok, stočí se a udělá „kočičí hřbet“, nebo sedí v „tureckém sedu“.
  • Anesteziolog záda dezinfikuje, místo vpichu znecitliví a poté zavede karter do prostoru míšního kanálu, kam mícha nezasahuje – do oblasti inervace, která přenáší bolestivé vjemy z dělohy, zad a pánve.
  • Léky (obvykle směs anestetik a opiátů) se dostávají zvolna, kontrolovaně do těla.
  • Epidurál obvykle působí 1 – 1,5 hodiny, v případě potřeby, za určitých předpokladů, může být dávka doplněna, její účinnost však není tak markantní, jako u té první.
  • Děložní kontrakce a srdeční frekvence dítěte budou průběžně sledovány.
  • V zájmu porodního průběhu je dobré zachovat „proporodní chování“ (polohování, vertikální pozice, pohyb) tak, aby plod vstupoval do porodních cest za přispění přirozeného a v tomto procesu tolik důležitého procesu.
  • Karter bude vyjmut až po opuštění porodního sálu.

Vycházejte z vašeho aktuálního stavu. Pokud jste si vysnila porod bez jakékoliv medikace a zásahů, ale situace bude jiná, než jste si představovala, nebojte se a požádejte o pomoc.

Článek vznikl ve spolupráci s laktační poradkyní, porodní asistentkou, dětskou sestrou a dulou Simonou Lazzari.

Simona se dále věnuje předporodním kurzům, lekcím plavání s miminky a cvičení pro děti v předškolním věku.

Jak sama říká – „Má práce je můj koníček, stálá motivace a zároveň obrovská satisfakce. Mám to životní štěstí, že se mi podařilo skloubit to co mám ráda s tím co je důležité, velmi potřebné a žádané.“

DULA PODOLÍ

Leave Your Reply