Domů » Těhotenství » Umělé přerušení těhotenství

UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Stejně jako se vyvíjí gynekologie, porodnictví a neonatologie, zdokonalují se metody výkonu umělého přerušení těhotenství. Lékaři jej provádějí na podnět těhotné ženy. Ta musí o ukončení gravidity písemně požádat. Výkon lze provést farmakologicky nebo chirurgicky.

Důvody vedoucí k umělému přerušení těhotenství

Argumentů vedoucích k umělému přerušení těhotenství bývá celá řada. Ženy se k němu uchylují z finančních či sociálních důvodů. Na jedné straně se pro něj rozhoduje mladá svobodná žena, která o potomka momentálně nestojí, není finančně zajištěna, nemá oporu v rodině a dítě by vyrůstalo v nestabilním prostředí bez zázemí. Na straně druhé může o umělé přerušení gravidity žádat zajištěná žena ve středních letech, která se dozvěděla, že plod trpí závažnými vývojovými vadami neslučitelnými se životem. V neposlední řadě o něm uvažuje oběť znásilnění.

Onemocnění matky

K umělému přerušení těhotenství svolí žena také ze zdravotních důvodů. Do 12. týdne se jedná o malý chirurgický výkon, ve výjimečných případech může podstoupit umělé přerušení těhotenství až do 24. týdne.

Do 12. týdne lékař přeruší těhotenství, trpí-li pacientka onemocněním, které by v důsledku pokračující gravidity ohrozilo zdraví nebo život matky. Mezi takové se řadí plicní choroby, vada srdce, roztroušená skleróza, nádory a další. Do této skupiny náleží onemocnění dědičné, které postihne plod. Mezi 13. a 24. týdnem je možné graviditu ukončit pouze z důvodu závažné dědičné choroby, kterou je plod postižen.

Snížení počtu plodů (redukce)

Výkon se provádí po umělém oplodnění, kdy dojde k nechtěnému trojčetnému těhotenství. Redukci provede lékař injekční aplikací speciálního roztoku a celý proces kontroluje ultrazvukem.

Jaké jsou možnosti umělého přerušení těhotenství?

Pojďme se podívat na možnosti umělého přerušení těhotenství.

  • Vakuumaspirace – miniinterupce

Uskutečňuje se do 45 dní od poslední menstruace. Výkon představuje nejmenší zásah do organismu ženy z hlediska možných metod umělého přerušení těhotenství. Provádí se tak, že se za pomocí aspirační kyrety odsaje z dělohy plodové vejce. Nakonec malou tupou kyretou provede revizi dělohy.

  • Dilatace děložního hrdla a kyretáž

Kyretáž se používá od 8. do 12. týdne. Lékařský výkon vyžaduje hospitalizaci a uskutečňuje se v celkové anestezii. V západní Evropě si pacientka může vybrat, zda podstoupí kyretáž v lokální či celkové anestezii. V České republice na výběr nemá. Ženy s negativním Rh faktorem dostanou při výkonu anti D imunoglobulin. Lékař plodové vejce odstraní kyretou nebo kleštěmi. Na závěr vyjme zbytky plodového vejce. Kyretou se vyčistí děložní dutina a odstraní děložní sliznice.

  • Revize děložní dutiny

Provádí se po potracení plodu. Tupou kyretou provede lékař revizi dutiny tak, že odstraní zbytky plodových obalů a placenty.

  • Farmakologické ukončení těhotenství (tzv. potratová pilulka)

Farmakologicky jsou v České republice registrované dva přípravky pro ukončení gravidity (pouze na lékařský předpis). První z nich je možné předepsat do 49. dne od poslední menstruace. Druhý se může užít až do 63 dní. Přerušení těhotenství farmakologicky představuje alternativu k chirurgickému výkonu. Pacientka musí podepsat bezpečnostní kartu. Tu nalezne v balíčku s léky. Podáváním přípravků s účinnou látkou mifepriston nebo misoprostol či jejich kombinací, dojde k vyvolání potratu.

  • Revize děložní dutiny po farmakologickém ukončení těhotenství

Pokus může skončit nezdarem a lékař pacientce doporučí revizi děložní dutiny. Rozhodne-li se pacientka i přes nezdárný pokus o potrat v těhotenství pokračovat, je možné, že miminko poroste jinak, nastanou abnormality ve vývoji. Lékař musí na ultrazvuku podrobně prozkoumat plod, přičemž se zaměří na vývoj končetin. Po užití léku se mohou vyskytnout komplikace (krvácení, nutná hospitalizace v nemocnici, revize dělohy).

Nežádoucí účinky léků

Léčivý přípravek lze použít do gestačního stáří 7+0, respektive 9+0. Zakládá se na účinné látce misoprostol, mifepriston, nebo kombinaci těchto látek, které mohou jako nežádoucí účinky vyvolat křeče, kontrakce, zvracení či průjem. Tato metoda je v České republice povolena a schválena od roku 2014.

VÍTE, ŽE …

Farmakologická metoda má oproti metodě chirurgické velkou výhodu v tom, že je šetrnější. Na druhé straně představuje nevýhodu v delším krvácení. Lék může pacientka získat pouze na předpis od gynekologa.

Jakou metodu zvolit?

Největším přínosem vyvolání potratu pilulkami je relativní bezpečnost. Při použití instrumentálních metod, které se začaly aplikovat hojně od 60. let minulého století, hrozí velké riziko z hlediska poranění dělohy, a to může mít dalekosáhlé následky při snahách otěhotnět  (donosit plod) v budoucích letech. V obou případech je ukončení těhotenství rizikové, a každá metoda s sebou může nést nežádoucí vedlejší účinky, případně trvalé následky do budoucna.

Rizika

Před realizací příslušného výkonu lékař pacientce vždy představí možná rizika, která s sebou daný výkon přináší. Nejde pouze o zdravotní komplikace, ale jedná se také o psychické obtíže, jež mohou ženu provázet po několik týdnů či měsíců. Pacientka může mít nepravidelný menstruační cyklus, výkon může negativně ovlivnit její plodnost, projevují se psychické a sexuální změny. Rizik, která s sebou umělé přerušení těhotenství nese, je celá řada. Více, než se na první pohled může zdát. Uskuteční-li se výkon do 8. týdne, jsou zde minimální rizika ze strany zdravotních komplikací, ale stejně velké je riziko psychických změn jako u výkonu prováděného ve 12. týdnu.

Pohled na umělé přerušení těhotenství

Můžeme zkoumat pohled vědecký, náboženský či etický. Žena, která stojí před rozhodnutím, zda umělé přerušení těhotenství podstoupit či nikoli, nemá volbu snadnou, a oporu by měla hledat v rodině či ve svém blízkém okolí.

Nechtěné otěhotnění a prevence

Neplánujete potomka? Chraňte se při pohlavním styku. To je jedinou prevencí. Pokud jste měla nechráněný pohlavní styk, můžete využít postkoitální antikoncepci.

Postkoitální antikoncepce

Pilulka je volně dostupná v lékárně a účinná až do 72 hodin po styku. Tato metoda je spolehlivá a nemá nic společného s umělým přerušením těhotenství, protože ve vašem těle doposud nedošlo k oplodnění vajíčka. Čím dříve po styku pilulku užijete, tím vyšší je pravděpodobnost, že se nemine účinkem. Do 12 hodin po koitu hrozí selhání účinků pilulky z 0,5 %. Od 46 do 72 hodin je riziko selhání 4 %. Přesto i v tomto intervalu značí požití pilulky vysokou úspěšnost. Tabletka funguje na principech podání hormonů do těla ženy a zamezení oplodnění vajíčka.

Potrat versus umělé přerušení těhotenství

Umělé přerušení těhotenství v sobě skrývá pojmy, jako jsou interrupce, kyretáž nebo revize děložní dutiny. K němu je třeba souhlas ženy opatřený podpisem. Potrat znamená také přerušení těhotenství, avšak nešťastnou náhodou a žena si jej nepřeje.

Největší část umělého přerušení těhotenství představují výkony do 8. týdne (71 % všech výkonů).

Nejste si jistá?

Umělé přerušení těhotenství s sebou přináší řadu komplikací, o nichž se nemluví a laická veřejnost o nich ani neví. Jednou z nich je postinterrupční syndrom, který se řadí k posttraumatické stresové poruše. Ženu postihují deprese, tíhne k užívání alkoholu, drog, má návaly úzkosti, noční můry a zlosti. Mohou se projevit poruchy sociálního chování, strach z neplodnosti, poruchy příjmu potravy.

Pramen: Strašilová, P., Durdová, V., Farmakologické ukončení těhotenství v I. trimestru, Postgraduální medicína 2016, ročník 18, č. 4; Trávník, P., Principy farmakologického ukončení těhotenství a evakuace děložní dutiny, Prakt. lékáren. 2015; 11(1): 6–7; Mrázková, K., Umělé ukončení gravidity ve II. trimestru, Olomouc, 2011; Vyskočilová, T., Postoje dnešních mladých žen k interrupci, České Budějovice, 2014; Fanta, M., Postkoitální antikoncepce, Praktická medicína; Potraty 2014–2015, ÚZIS ČR, 2016