Domů » Těhotenství » Zamlklý potrat

ZAMLKLÝ POTRAT

Jedná se o stav, při němž plod zůstává v děloze, ale dále se nevyvíjí. Žena nepociťuje žádnou bolest, nekrvácí, není jí nevolno. Podívejme se na to, jak se zamlklý potrat pozná.

Gynekolog provede vaginálním ultrazvukem první vyšetření a sleduje, zda jsou na obrazovce patrné známky srdeční akce. Do této doby těhotenství neoznamujte ani své rodině. V některých případech se stane, že se embryo přestane vyvíjet a žena musí absolvovat revizi děložní dutiny, umělé přerušení těhotenství.

Potratu není možné předcházet a lékaři pátrají po příčině až v momentě, kdy jich pacientka prodělá několik.

Jaké jsou dle ultrazvuku jasné známky neprosperujícího těhotenství (zamlklý potrat)?

  • Není prokazatelná srdeční akce a CRL je menší než 7 mm.
  • Plodové vejce je vidět, ale embryo není přítomno. Průměrná velikost je větší než 25 mm.
  • Embryo není přítomno s prokazatelnou srdeční akcí více než dva týdny po nálezu gestačního vaku bez žloutkového váčku.
  • Více než jedenáct dní po nálezu gestačního váčku se žloutkovým váčkem je nepřítomné embryo se srdeční akcí.

Lékaři mohou mít na neprosperující graviditu podezření, ale při vyšetření často nelze s jistotou říci, že se o neprosperující těhotenství jedná. V tomto případě pacientku sledují. Ta dostaví se na kontrolu do gynekologické ambulance dříve než za plánované čtyři týdny.

Pramen: Víchová, T., Když těhotenství utichne anebo zamlklý potrat, Uzlíček, 9/2009; Calda P, Břešťák M, Fischerová D., Doporučení k posouzení komplikací vývoje plodu v I. trimestru (zamlklý potrat, ektopická gravidita, těhotenství neznámé lokalizace). Actual Gyn. 2013;5:78-80