Domů » Porod » Doprovod u porodu » Zjišťujeme: Co dělá porodní asistentka?

CO DĚLÁ PORODNÍ ASISTENTKA

Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná žena, která nastávající mamince poskytuje prenatální až postnatální péči a konzultace. Může se o ženu starat již od období těhotenství, při porodu a v poporodním období. Co všechno tato činnost obnáší a jak si porodní asistentku vybrat? A je to vlastně potřeba? Na to jsme se zeptali odbornice na slovo vzaté, Simony Lazzari.

Co dělá porodní asistentka?

„Prakticky vše kolem rodičky, co je třeba z odborného i lidského hlediska. 

Provádí přípravu po vstupu na porodní sál, tedy klystýr a celkovou očistu – sprchu. Dostavuje se na porodní sál v pravidelných časech k vaginálnímu vyšetření a monitoringu plodu, kontroluje zdravotní stav rodičky i plodu, komunikuje s lékařem vše, co se porodu týče a drží se jeho doporučení a medikace. S rodičkou se sbližuje, informuje ji o vývoji porodu a stavu miminka.

Porodní asistentka se snaží ženě pomoci i lidskou náklonností, empaticky přistupuje k jejím steskům a požadavkům. Je-li porod fyziologický a porodní asistentka zkušená, lékař do porodu takřka nezasahuje. Porodní asistentka je kompetentní vést od začátku do konce porod, ošetření novorozence, přiložení k prsu, až po propuštění z porodního sálu.

Z mé praxe musím poznamenat, že mám stále lepší zkušenost a pozitivnější hodnocení porodních asistentek, cítím z jejich strany zájem a lásku k práci, kterou dělají.“

Je porodní asistentka u porodu vždy?

Ano. V nemocnici jsou porodní asistentky zaměstnané a pokud nebudete mít „svou“, bude u porodu přítomná ta, která bude mít právě službu. V opačném případě může být u porodu vámi vybraná a zaplacená porodní asistentka, kterou již budete znát a ona bude vědět, jaké máte přání a preference.

Jak si ji vybrat?

Platí, že porodní asistentka by vám měla lidsky sednout. Pokud máte předvybranou porodnici, poptejte se tam. Začít můžete také hledáním na internetu, podívejte se na webové stránky, pročtěte zkušenosti dalších maminek. Zeptejte se na zkušenosti svých kamarádek, možná vám některá z nich tu pravou porodní asistentku doporučí. Nebojte se zavolat, případně požádat o schůzku a na vše se zeptat. Ve své porodní asistentce byste měla mít absolutní důvěru. Porodní asistentka by měla být profesionální, zkušená, s dlouholetou praxí, empatická, chápavá a trpělivá.

Může „nezávislá“ porodní asistentka do všech porodnic?

„Díky své odbornosti může porodní asistentka rodičku doprovázet a starat se o ni v jakékoli porodnici. Tehdy však zastává roli duly (nemůže mít smlouvu se všemi porodnicemi a porodnice nemůže přebrat zodpovědnost za chod porodu), to znamená, že nevyšetřuje, neúčastní se komunikace s tamním personálem, nedoporučuje postup, ani nerozporuje medikaci…“

Jak spolu na sále funguje lékař a porodní asistentka?

„Vzájemně se doplňují, porodní asistentka je vedle lékaře v postavení sestry, pokud lékař provádí odbornou činnost. Porodní asistentka je kompetentní k vedení porodu, takže běží-li vše jak má, o porodu lékaře informuje a ten pro kontrolu eventuelně vyšetří vaginálně a zhlédne zápis monitoru.“

Výhody porodu s porodní asistentkou

Ze statistik vyplývá, že přítomnost porodní asistentky u porodu má mnoho benefitů. V první řadě je to psychická pohoda maminky, která může mít na průběh porodu zásadní vliv. Začíná to už konzultacemi před porodem, díky kterým rodičku nemůže tolik situací překvapit. Dále dochází k menšímu počtu porodů císařským řezem, méně často je aplikována epidurální anestezie, snižuje se také potřeba hormonální podpory (například aplikace hormonu oxytocin, neboli hormonu lásky).

Jaký je rozdíl mezi porodní asistentkou a dulou?

„Dula na rozdíl od porodní asistentky od matky neodchází.  Může se jí intenzivně věnovat a poskytovat co je třeba, díky tomu dochází k pevnějšímu poutu mezi dulou a rodičkou. Dula nezasahuje do chodu porodu, nevyšetřuje, neúčastní se komunikace s tamním personálem, nedoporučuje postup, ani nerozporuje medikaci…“

Článek vznikl ve spolupráci s laktační poradkyní, porodní asistentkou, dětskou sestrou a dulou Simonou Lazzari.

Simona se dále věnuje předporodním kurzům, lekcím plavání s miminky a cvičení pro děti v předškolním věku.

Jak sama říká – „Má práce je můj koníček, stálá motivace a zároveň obrovská satisfakce. Mám to životní štěstí, že se mi podařilo skloubit to co mám ráda s tím co je důležité, velmi potřebné a žádané.“

DULA PODOLÍ