Domů » Porod » Vše o pupečníkové krvi

VŠE O PUPEČNÍKOVÉ KRVI

Pupečníková krev v sobě obsahuje kmenové buňky (zárodečné buňky), které se v kontaktu s krevním oběhem mohou proměnit na jakoukoli krevní buňku, krevní destičky, červenou či bílou krvinku. Znáte význam pupečníkové krve?

Význam pupečníkové krve

Hlavním významem je pomoc dítěti při léčbě závažné nemoci. Při transplantaci kostní dřeně je důležitá vždy reakce imunitního systému příjemce. Specializované buňky v sobě ukrývají vlastní znaky podobné pouze jednomu člověku. Pokud se transplantované buňky shodují s buňkami příjemce, klesá riziko negativní imunitní reakce. Vhodnými buňkami pro transplantaci jsou kmenové buňky pupečníkové krve. Pravděpodobnost, že vyvolají negativní imunitní odpověď u příjemce, je minimální.

Kdy a jak se pupečníková krev odebírá?

Krev se odebírá bezprostředně po porodu dítěte, před porodem placenty. Porod probíhá klasicky a odběr krve do něj nezasahuje. Pupečník se zaškrtí a přestřihne. Krev lékař odejme z pupeční cévy za pomocí sterilní jehly. Sesbírá všechnu krev z placenty a pupečníku. Její množství dosahuje 70 ml. Výkon je pro dítě i pro ženu nebolestivý.

Cesta krve

Odebraná krev je odeslána na zmrazení do laboratoře, kam musí dorazit do 24 hodin. Skladovat zmrazený vzorek je možné po několik let. Používá se především k léčbě leukémie.

Výhody odebrání pupečníkové krve

V případě potřeby použití se nemusí hledat vhodný dárce a celý proces transplantace se zkrátí řádově o týdny. Vyskytne se méně komplikací, než by tomu bylo v případě transplantace buněk od dárce. Je možné využít pupečníkovou krev sourozence.

Nevýhody při aplikaci

Odebrané množství je malé a dostačuje pouze pro transplantaci u dětí.

Onemocnění, při nichž je možné krev využít

 • Akutní leukemie
 • Chronické leukemie
 • Myelodysplastické syndromy (chronická myelomonocytární leukemie, refrakterní anémie)
 • Poruchy krvetvorby
 • Myeloproliferativní poruchy
 • Lymfoproliferativní poruchy (Hodgkinova choroba)
 • Plazmocytární onemocnění
 • Rakovina prsu
 • Rakovina vaječníku
 • Malobuněčný nádor plic
 • Nádory mozku
 • Ewingův sarkom
 • Neuroblastom
 • Karcinom ledviny
 • Karcinom semeníku

Nahlédněte do publikací pro těhotné ženy a zjistěte více o odběru pupečníkové krve.

Pramen: Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5; M. Petrenko, M. Huser, Pupečníková krev – současné možnosti a perspektivy využití, Praktická gynekologie 4/04