Domů » Těhotenství » Molární těhotenství

MOLÁRNÍ TĚHOTENSTVÍ

Za molární těhotenství se označuje takové, kdy vajíčko oplodní dvě spermie zároveň. Jde se o patologickou graviditu, která musí být ukončena. Zárodek se buď nevyvíjí vůbec, nebo se vyvíjí plod a mola. Projevuje se specificky jako růst placentární tkáně. V krvi ženy se rychle zvyšují hodnoty hCG, ale dle ultrazvuku není vidět plod, pouze placenta a mola.

Molární těhotenství určí lékař dle ultrazvukového vyšetření a následně navrhne pacientce možné způsoby ukončení těhotenství. Žena se musí dostavit na krevní odběry, kde budou lékaři zjišťovat aloimunizaci RhD antigenem, tedy zda má pozitivní či negativní Rh faktor.

Co je to mola?

Klky změní placentu tak, že na ultrazvuku vypadá, jako by děložní dutinu vyplňovaly hrozny vína. Obyčejně jsou klky v placentě vidět pouze pod mikroskopem. Moly můžeme rozdělit na parciální, úplné a invazivní. Invazivní mola prorůstá do děložní svaloviny, výjimečně i do dutiny břišní. Zde se u pacientek může vyskytnout choriokarcinom. Částečná mola často končí samovolným potratem. Pacientka je ještě půl roku poté každý měsíc sledována lékařem. Úplná mola vznikne oplozením vajíčka neobsahujícím genetickou informaci. Zde se v ojedinělých případech jako komplikace vyskytuje choriokarcinom.

Choriokarcinom

Rakovina placenty je onemocnění, které postihne ženu pouze v těhotenství. Jedná se o typ nádoru, jenž při pozdním odhalení metastázuje do plic, mozku, na játrech a v pochvě. Zjistí-li se u pacientky včas, lékaři jej odhalí díky přítomnosti hCG v krvi, má pacientka velké šance na uzdravení. Choriokarcinom se může projevit v těhotenství, po porodu nebo potratu.

V publikacích o těhotenství a mateřství se dozvíte více informací o možnostech početí a nepředvídatelných komplikacích.

Pramen: Hourová, M., Galambošová, V., Slovníček pro těhotné, Grada, 2015, ISBN: 978-80-247-9680-2; Ľubušký, M., Prevence RhD aloimunizace Evidence based medicine a přehled doporučených postupů, Postgraduální medicína, 2010, 12, č. 2; Myšák, P., Neplodnost, Brno, 2009; Zavadil, M., Nebezpečná placenta, SANQUIS č. 57/2008, str. 79