Domů » Těhotenství » Vrozené vývojové vady

VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY

Vrozené vady se odchylují od normálního vývoje jedince v prenatálním období a projeví se po narození. Mohou postihnout orgány, tkáně, kosti či jsou způsobeny chromozomálními abnormalitami. V prvním trimestru lékaři doporučují podstoupit speciální screening, který defekty odhalí.

Screening v prvním a druhém trimestru

Žena by měla absolvovat velký ultrazvuk v prvním a druhém trimestru. Obě vyšetření odhalují vývojové vady plodu. Ultrazvuk v prvním trimestru se zaměřuje na vývojové vady spojené s odchylkou chromozomů (například Downův syndrom), ultrazvuk ve druhém trimestru kompletně posuzuje stavbu těla dítěte a zaměřuje se na vady orgánů (srdce, žaludek, ledviny). Ultrazvuk ve třetím trimestru kontroluje stav orgánů.

V případě zjištění vývojové vady se upravuje porodní plán, v krajní situaci si musí rodička zvolit porodnici s odbornou specializací.

Jaké mohou být vrozené vady?

I přes kvalitní prenatální péči lékaři, ve výjimečných případech, vývojové vady nezjistí a miminko se narodí s trvalým postižením. Důvodem může být například vynechání povinného vyšetření či odmítnutí rodičky podstoupit umělé přerušení těhotenství.

Vrozené vady:

  • nervové soustavy
  • oka‚ ucha‚ obličeje a krku
  • oběhové soustavy
  • dýchací soustavy
  • rozštěp rtu a rozštěp patra
  • trávicí soustavy
  • pohlavních orgánů
  • močové soustavy
  • deformace svalové a kosterní soustavy
  • abnormality chromozomů nezařazené jinde

Vývoj vrozených vad

Vývojové vady se mohou proměňovat během života jedince. Záleží na oblasti postižení a jeho rozsahu. Mezi vývojové vady s nepřesnou diagnózou v dětství patří například vrozené srdeční vady.

Víte, kdy se objednat na ultrazvukové vyšetření v prvním, druhém a ve třetím trimestru? V těhotenství konzumujte zdravou a vyváženou stravu, kterou můžete obohatit o multivitaminy a čaje pro těhotné ženy.

Pramen: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Popelová, J. Vrozené srdeční vady, Nemocnice Na Homolce, 2013; Kypros H. Nicolaides,Ishraq A. Dhaifalah, UZ screening v 11.–13+6. gestačním týdnu, Fetal Medicine Foundation, 2004, ISBN 80-244-0885-6; Všetička J., Co to je screening v těhotenství, Genetika Ostrava s. r. o.; Frisová V., Screening chromozomálních vad plodu: možnosti a vhodnost využití jednotlivých metod, Actual Gyn. 2016;8:21-22

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Rozhodli jste se pro porodní plán?