Domů » Těhotenství » Rizikové a patologické těhotenství

RIZIKOVÉ A PATOLOGICKÉ TĚHOTENSTVÍ

Nekomplikované těhotenství si přeje každá žena, avšak řada maminek se potýká s problémy již od samotného početí. Přečtěte si více o rizikovém těhotenství.

Rizikové faktory ohrožující těhotenství

Jedním z rizikových faktorů může být zdravotní stav ženy již před samotným otěhotněním. Pacientka trpící diabetem, astmatem nebo epilepsií bude představovat rizikovou skupinu z hlediska svého onemocnění. Dalším rizikem je vysoký věk matky (nad 35 let) a vysoký věk otce (nad 45 let). Spadáte-li do rizikové skupiny dle věku, nemusíte prodělat rizikové těhotenství, ale pravděpodobnost, že se tak stane, je vyšší.

V některých případech se rizikový faktor rozvine v těhotenství a žena onemocní například těhotenskou cukrovkou, začne se u ní projevovat vysoký krevní tlak, preeklampsie, HELLP syndrom nebo nastanou problémy s placentou a vývojem plodu, popřípadě se špatným uložením placenty.

Patologické těhotenství

Jestliže u těhotné ženy vznikne vážný stav, jenž ohrožuje na životě ji i miminko, hovoříme o patologickém těhotenství, které musí být ukončeno. Takovým stavem je například hrozící eklampsie.

Vyšetření v těhotenství

Rizikové těhotenství může skončit potratem. Lékaři dělají vše pro to, aby se tak nestalo. V graviditě absolvujete sérii vyšetření, která zjišťují zdraví maminky i miminka a případně lékaři navrhují další testy, péči nebo léčbu, aby žena mohla donosit zdravé dítě. Víte, jaká vyšetření vás čekají v těhotenství?

Rizikové těhotenství

Vyžaduje-li to situace, lékař vám předepíše rizikové těhotenství (pracovní neschopnost). Během pracovní neschopnosti vám stanoví vycházky, kdy můžete pobývat venku. Mimo tuto stanovenou dobu můžete odejít na vyšetření k lékaři nebo do nemocnice. Rizikové těhotenství spadá do dávek nemocenského pojištění, a upravuje jej zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Pramen: Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Pramen: Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5