Domů » Miminko a batole » Psychomotorický vývoj – kojenec

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ – KOJENEC

První rok života dítěte bývá z hlediska jeho vývoje klíčový. Prvních 28 dní po narození hovoříme o novorozenci, poté nastává kojenecké období, které trvá až do prvního roku života.

Všechny děti nemají stejné tempo vývoje. Některé nabývají dovedností rychleji, jiné pomaleji. Specialista hodnotí vývoj hrubé a jemné motoriky, reflexů, řeči, sluchu, zraku a sociální vývoj.

Jestliže kojenec neodpovídá předepsané váze v tabulkách, neznamená to, že neprospívá. Některé děti jsou drobnější, jiné větší. Zde záleží na genetických dispozicích. Jestliže miminko pije pravidelně mléko a má za den 6 – 8 pomočených plen, dostává potřebné živiny.

Vývoj uchopování předmětu

Dovednost Věk
Ulnární dlaňový úchop 1. – 6. měsíc
Radiální dlaňový úchop 6. – 7. měsíc
Prstový úchop radiální 8. měsíc
Nůžkový úchop 8. měsíc
Spodní klešťový úchop 9. – 10. měsíc
Vrchní klešťový (pinzetový) úchop 11. měsíc

Vývoj řeči

Dovednost Věk
Jednotlivé samohlásky od 2. měsíce
Brouká (a-a-a, e-e-e) od 3. měsíce
Jednotlivé slabiky (ba, da) po 6. měsíci
Zdvojování slabik 8. – 9. měsíc
Napodobuje zvuky od 8. měsíce
Jedno slovo s významem od 9. měsíce
Dvě slova s významem od 12. měsíce

Porozumění řeči

Dovednost Věk
Reaguje na hlas matky. od 2. – 3. týdne
Reaguje na zavolání svého jména, ví, co znamená „NE“. od 8. měsíce
Dělá „paci paci“ na výzvu. od 9. měsíce
Podá předmět, ale nepustí jej z ruky. od 10. – 11. měsíce
Podá předmět a pustí jej z ruky. od 12. měsíce
Vyhledá očima vybrané předměty dle názvu. od 12. měsíce

Sociální projevy

Dovednost Věk
Necílený úsměv. od 1. – 2. týdne
Cílený úsměv. od 2. – 3. týdne
Pozná matku od ostatních osob. od 3. měsíce
Pozná cizí osoby. od 6. měsíce
Umí jíst částečně tuhou stravu. po 6. měsíci
Umí přidržovat láhev. od 8. měsíce
Pije z učícího hrnku s dopomocí. od 10. měsíce

Ihned po narození otáčejte několikrát za den dítě na bříško. Vždy jej hlídejte. Nesmí na břiše spát a ani být v této poloze dlouho. V prvních dvou měsících života dejte pozor na to, aby si nepřeleželo hlavičku na jedné straně. Otáčejte jej a provádějte polohování hlavy. Zakoupit můžete polohovací polštář, který zajistí správnou polohu při ležení. Dítě nikdy pasivně neposazujte, nestavte jej k nábytku, pokud nechodí, nevoďte za ruce.

Pramen: Cíbochová, R., Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života, Pediatrie pro praxi, 6/2004

Přehledně: Psychomotorický vývoj kojence

1.měsíc 5.měsíc 9.měsíc
2.měsíc 6.měsíc 10.měsíc
3.měsíc 7.měsíc 11.měsíc
4.měsíc 8.měsíc 12.měsíc