Domů » Těhotenství » Preeklampsie

PREEKLAMPSIE

Onemocnění se vyskytuje pouze v těhotenství a úzce souvisí s HELLP syndromem. Postihuje 2–5 % rodiček, v zemích střední Evropy 3,5–8,5 %, a objevuje se ve druhé polovině těhotenství. Víte, jak se projevuje a zda patříte do rizikové skupiny osob?

Onemocníte preeklampsií?

Mezi rizikové skupiny patří pacientky, u nichž byl diagnostikován diabetes mellitus (cukrovka), lupus erythematosus (závažné autoimunitní onemocnění), chronická hypertenze nebo trombofilní stavy (zvýšené riziko trombózy). Jestliže se preeklampsie objevila u ženy během jednoho těhotenství, existuje zvýšená pravděpodobnost o 15 %, že se projeví v další graviditě.

Příznaky

Onemocnění má hlavní dva příznaky:

  • hypertenze (vysoký krevní tlak) v hodnotách TK ≥ 140/90 mm Hg
  • proteinurie (přítomnost bílkoviny v moči) v hodnotách > 300 mg/24 hod

Příčina vzniku onemocnění

Přesná příčina není známa. Porucha nastává v placentě, a to má za následek zvýšenou cévní propustnost, otoky a další komplikace s tímto spojené. Prozatím jsou jasné pouze genetické a imunologické faktory, které nemoc ovlivňují. Preeklampsie poškozuje ledviny, placentu, játra, mozek a další orgány. Mezi symptomy patří otoky končetin, které nezmizí ani po odpočinku.

Komplikace

Vyskytují se velmi vzácně. Řadí se mezi ně ruptura jater, nekróza kůry nadledvin, mozkové krvácení a edém plic. Jestliže lékaři preeklampsii nezjistí, neléčí anebo ji léčí nesprávně, může se rozvinout v HELLP syndrom. Následkem neléčené preeklampsie vzniká eklampsie, což je stav, který se projevuje křečemi v obličeji a poté v celém těle ženy. Záchvat se může rozvinout u žen s preeklampsií do 24 hodin po porodu.

U plodu vyvstanou komplikace v podobě nedostatečnosti placenty, nitroděložní růstové retardace nebo dokonce úmrtí.

Léčba

Mezi základ patří klidový režim. Žena musí být hospitalizována v nemocnici, protože preeklampsie je onemocnění s vysokou progresí a jedinou a účinnou léčbou je ukončení těhotenství. Za medikamenty mohou být podávány tablety na snížení krevního tlaku a antikonvulzivní terapie, která zamezí vzniku eklampsie (alfamethyldopa, betablokátory, blokátory kalciového kanálu, hydrazinoftalaziny, diuretika, magnesium sulphuricum).

Ukončení těhotenství

Do 32. týdne: Hlavním ukazatelem je nezralost plodu. Ukončení těhotenství nastává při závažných komplikacích a je možné jej provést pouze ve specializovaných porodnicích.

  1. až 36. týden: Nezralost plodu neznačí hlavní nepříznivý faktor, a proto je stěžejním indikátorem vývoj preeklampsie. Při zhoršení hypertenze a krevních testů lékaři graviditu ukončí.

Po 36. týdnu: Porodník provede císařský řez.

Pramen: Svobodová, N., Hypertenze v těhotenství a její dopad na matku a dítě, Brno, 2015; Janků, P., Hypertenze v těhotenství, Interní Med. 2007; 2: 91–95; Gibiecová, D., Dlouhodobé následky preeklampsie, Brno, 2016