Domů » Porod » Předčasný porod

PŘEDČASNÝ POROD

O předčasném porodu lékaři hovoří, narodí-li se miminko před 37. týdnem těhotenství (prematurita). Novorozenci jsou rozdělováni dle hmotnosti a gestačního stáří.

Rizikové skupiny pacientek

Mezi rizikové skupiny žen, kterým hrozí předčasný porod, patří matky s hypertenzí, preeklampsií, abrupcí placenty a vícečetnou graviditou. Nedonošené miminko je náchylné na hypoxii (nedostatek kyslíku pro tělesný metabolismus) a k dalšímu poškození. Předčasný porod může být veden vaginálně, ale vždy záleží na okolnostech, poloze plodu a jeho stáří. Lékaři přistupují ke každému porodu individuálně.

Hmotnostní kritérium

Extrémně nízká porodní hmotnost <1000 gramů

Velmi nízká porodní hmotnost = 1000 gramů až 1500 gramů

Nízká porodní hmotnost = 1500 gramů až 2500 g

Předčasný porod a nedonošenost dětí se rozděluje dle dosaženého gestačního týdne na:

  1. Extrémní (< 28. týden); vyskytuje se u 0,25 % těhotenství
  2. Těžkou (28.– 30. týden); vyskytuje se u 0,25 % těhotenství
  3. Střední (31.– 33. týden); vyskytuje se u 0,6 % těhotenství
  4. Lehkou (34.– 36. týden); vyskytuje se u 3 % těhotenství

Prevence proti předčasným porodům

Gynekologové se snaží provádět u rizikových skupin pacientek prevenci a zaměřují se na maminky, jejichž předchozí porod skončil před 37. týdnem těhotenství. Přesto 85 % předčasných porodů prodělají ženy, u nichž předchozí těhotenství neskončila předčasně, nebo prvorodičky.

Gestační stáří novorozence při porodu

Gestační stáří (týdny) Přežití (%) RDS (%)

(Syndrom dechové tísně)

Intraventrikulární hemoragie (%)

(krvácení v mozku nenarozeného dítěte)

Sepse (%)

(Těžká infekce; nejčastějším původcem bakterie Streptococcus agalactiae)

Nekrotizující enterokolitis (%)

(zánět střeva ohrožující život miminka)

Bez následků (%)
24 40 70 25 25 8 5
25 70 90 30 29 17 50
26 75 93 30 30 11 60
27 80 84 16 36 10 70
28 90 65 4 25 25 80
29 92 53 3 25 14 85
30 93 55 2 11 15 90
31 94 37 2 14 8 93
32 95 28 1 3 6 95
33 96 34 0 5 2 96
34 97 14 0 4 3 97

Pramen: Vavřinková, B., Předčasný porod, Actual Gyn 2009, 1, 45-49

Korigovaný věk

U nedonošených dětí se doporučuje první dva roky používat věkovou korekci, která se nazývá korigovaný věk. Věk dítěte se snižuje o počet předčasně narozených týdnů. Nedonošené děti navštěvují specialisty, lékaře, chodí na pravidelné kontroly. Záleží na stupni nedonošenosti a na zdravotním stavu dítěte.

Víte,  jak pečovat o předčasně narozené miminko?

Pramen: Koterová, K., Předčasný porod, Moderní babictví 15, 2008; Vavřinková, B., Předčasný porod, Actual Gyn 2009, 1, 45-49; Goldschmidtová, M., Současný pohled na problematiku nedonošených dětí, Brno 2013