Domů » Těhotenství » Pracovní podmínky v zaměstnání během těhotenství

PRACOVNÍ PODMÍNKY V ZAMĚSTNÁNÍ BĚHEM TĚHOTENSTVÍ

Zvláštní pracovní podmínky těhotných žen zaručuje Listina základních práv a svobod. Těhotná žena má právo na odpovídající zdravotní podmínky, zvláštní péči a ochranu v pracovních vztazích. Víte, jaká jsou vaše práva v období gravidity?

Povinnosti zaměstnavatele

V graviditě prochází žena změnami již v prvním trimestru (psychické a fyziologické). Je více unavená, nemůže se dobře koncentrovat a v těle se mění hladiny hormonů. Fyzické změny, zvětšující se bříško a přibírání na váze, se začnou projevovat až ve druhém trimestru. To ale neznamená, že se toto období stává náročnějším. Často bývá díky nevolnostem a zvracení obtížnější první trimestr a nastávající maminka zažádá o pracovní neschopnost.

Zaměstnavatel vám musí vytvořit takové pracovní podmínky, abyste mohla ve své náplni práce pokračovat až do nástupu na mateřskou dovolenou, případně vás přeřadí na jinou práci. Nesmí zaměstnat ženu na tu práci, která ohrozí její těhotenství a mateřství.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství

Vykonává-li žena práci, kterou v těhotenství zastávat nesmí, musí ji zaměstnavatel dle zákona přeřadit na jiný druh práce. Jestliže se jí přeřazením sníží mzda, může požádat o takzvaný vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Více o vyrovnávacím příspěvku se dočtete v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a také na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Kdy oznámit zaměstnavateli těhotenství

Záleží na vaší pracovní náplni. Při rizikové práci stanovené vyhláškou informujte zaměstnavatele o těhotenství co nejdříve, nejlépe bezprostředně po screeningu v prvním trimestru. Jestliže vaše pracovní činnost miminko neohrožuje, máte na oznámení ještě měsíc čas, než na vás začne být gravidita vidět.

Jakou práci nemohou těhotné ženy vykonávat

Právní úprava vykonávané práce těhotných žen se nalézá v zákonu č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. Podmínky převodu na jinou práci upravuje § 41. Zároveň dle § 53, oznámíte-li zaměstnavateli své těhotenství, nemůže vám dát výpověď. Přečtěte si celý díl 3, který se vztahuje na pracovní podmínky zaměstnankyň. Těhotné ženy nemohou pracovat přesčas nebo na nočních směnách. Konkrétní podmínky, které specifikují zakázané práce pro těhotné ženy, udává vyhláška.

Pramen: Ordeltová, H., Pracovní podmínky žen, těhotných žen a žen pečujících o malé dítě, Praha, 2007; Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce