Domů » Početí » Plodnost žen a mužů

VŠE O PLODNOSTI

Statistika plodnosti ukazuje počet dětí na jednu ženu. Během posledních desetiletí plodnost v České republice a v Evropě výrazně poklesla. Necelé dva roky po skončení druhé světové války připadaly na jednu ženu tři děti. V České republice činil v roce 2005 průměrný počet dětí na jednu ženu 1,28. Za deset let vzrostl tento ukazatel na 1,57 dětí na jednu ženu (2015). Z biologického hlediska se za plodnost označuje schopnost počít a porodit dítě.

Neodkládejte těhotenství do vysokého věku

Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující pravděpodobnost otěhotnění patří věk ženy. Věk hraje ústřední roli nejen z hlediska přirozeného početí, ale také při léčbě související s poruchou plodnosti, případně z hlediska asistované reprodukce. Vyšší věk ženy (nad 35 let) zvyšuje pravděpodobnost spontánního potratu. U muže dochází mezi 50 a 55 rokem věku k poklesu hladiny testosteronu a snížení libida. Se stoupajícím věkem se redukuje počet a rychlost spermií.

 

Co ovlivňuje plodnost

Plodnost ovlivňuje kouření, nadměrná konzumace alkoholu a kávy, užívání drog i nadměrné užívání některých léků. Odborníci doporučují dodržování zdravého životního stylu, dostatek pohybu, konzumaci zdravých potravin a minimum stresu.

MUDr. Michal Koucký v publikaci Nová velká kniha o mateřství uvádí, že „pokud se totiž dítě z počátku nedaří počít i přesto, že má pár dojem, že již provedl vše, co je doporučováno, může přemíra snahy a případné zklamání z dočasného neúspěchu vyvolat stres, který rovněž negativně ovlivňuje plodnost.“

Mezi další aspekty ovlivňující plodnost patří nadváha či prodělané nemoci v minulosti. Závažná onemocnění, například příušnice, zvyšují pravděpodobnost neplodnosti u mužů. Ženy trápí stále častěji se vyskytující endometrióza. Přečtěte si, co ovlivňuje neplodnost a jaký věk je ideální pro početí prvního dítěte.

 

Jak zjistit plodné dny?

Přílišné snažení o miminko ovlivňuje psychiku muže i ženy a může negativně působit také na plodnost. Při snažení se o miminko zkuste využít metodu plodných dní, kdy má žena ovulaci. Ovulaci zjistíte měřením bazální teploty nebo použitím ovulačního testu. Měřit bazální teplotu není snadné, ale na druhou stranu se jedná o spolehlivou metodu, jež na základě rozdílů teplot určí plodné dny, a zároveň dle ní můžete poznat rané stádium těhotenství, které není vidět ani na těhotenském testu. Použití ovulačního testu je pohodlné, rychlé a snadné.

Pramen: Radoňová A., Prevence a řešení neplodnosti přirozenou cestou, Brno 2015, Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5; Český statistický úřad, Porodnost a plodnost 2011 – 2015; Český statistický úřad, Úhrnná plodnost a průměrný věk matek, 1920 – 2015

PLODNOST ŽEN A MUŽŮ

V České republice stále přibývá počet žen, které se rozhodly mateřství odložit do vyššího věku a novopečenými maminkami se stávají ve třiceti pěti letech. Existuje ideální věk na otěhotnění? S přibývajícími roky klesá u ženy kvalita vajíček.

Z biologického hlediska se plodnost s věkem snižuje a u žen nastává velký pokles po 35. roku věku. Zdravý muž vyprodukuje za jeden den 100 milionů spermií. V minulosti se za hranici, která určovala plodného zdravého muže, pokládalo 60 milionů spermií v 1 mililitru ejakulátu. Dnes se předěl posunul na 20 milionů.

Faktory ovlivňující plodnost

Plodnost výrazně ovlivňuje stres, nezdravý životní styl spojený s nedostatkem pohybu, špatným spánkem a výskytem nadváhy. Obézní ženy produkují nadměrné množství inzulinu, který zvyšuje hladinu mužských hormonů v jejich organismu.

Velkou hrozbou jsou sexuálně přenosné choroby, jež nemusí být na první pohled patrné. I mezi stálými partnery, u nichž se jeví zdánlivě vše v pořádku, může v důsledku nemoci dojít:

  • u ženy k uzávěru vejcovodů,
  • u muže k zánětu močových a pohlavních cest.

Příkladem jsou chlamydie. Neléčené onemocnění může skončit trvalou sterilitou.

VÍTE, ŽE …

  • spermie mužů, kteří mají pravidelný pohlavní styk, jsou dle vědců pohyblivější a lépe oplodní vajíčko.
  • žena může otěhotnět po vysazení antikoncepce okamžitě, ale lékaři doporučují počít potomka nejdříve druhý měsíc po vynechání pilulek.
  • ovulaci zjistíte snadno ovulačním testem?
Pramen: Ulčová-Gallová Z., Lošan P., Neplodnost, Útok imunity, Grada Publishing, 2016, ISBN 978-80-247-8532-5; Rozhovor s MUDr. Ladislavem Kroftou: Kdybych byl ženou, vybral bych si císařský řez; Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

12 mýtů a faktů o neplodnosti