Domů » Miminko a batole » Plavání s miminky – jaké jsou pro a proti?

PLAVÁNÍ S MIMINKY – PRO A PROTI

Již v sedmdesátých letech minulého století začaly kurzy kojeneckého plavání v USA (jako prevence utonutí v dětském věku) a celosvětově se začaly rychle šířit. Dnes se těší velké popularitě u velkého množství rodičů a vzniká čím dál více center, kam již s malými dětmi můžete jít „plavat“.

Kurzy plavání přináší nejen dětem, ale rodičům radost a cílem kurzů není vychovat výborné plavce. Je tedy třeba brát v potaz, že kurzy neslouží jako prevence utonutí dětí a dítě kojeneckého věku není schopno pochopit rizika a nebezpečná úskalí plynoucí z pobytu ve vodě.

Rodiče nesmí podlehnout pocitu bezpečí, že jejich dítě po absolvování těchto kurzů může být v blízkosti vodních ploch bez dozoru, a že nehrozí riziko utonutí.

Programy, které prohlašují, že kurzy plavání pro kojence a batolata jsou zárukou bezpečí dítěte ve vodě a chrání je před utonutím, dávají rodičům pouze falešný pocit jistoty. Dítě sice začne mít vodu rádo, umí se v ní uvolnit, vydechovat do vody, potápět se a skákat do ní, ale právě ztráta respektu z vody a případný skok do vody bez znalosti hloubky se mohou v některých případech stát osudnými.

Je třeba zdůraznit, že voda není ani pro děti přirozeným živlem. Organizace, které nabízejí kurzy plavání pro kojence bohužel nemají povinnost získat ke své činnosti žádné osvědčení (certifikát) a maminky se tak musí umět zorientovat samy. Kurz přitom není právě levná záležitost.

Kojenecké plavání a jeho PRO 

  • Pobyt ve vodě podporuje a urychluje psychomotorický vývoj kojenců a zlepšuje jejich pohybovou koordinaci. Děti posilují imunitní systém otužováním a mohou zvyšovat odolnost organizmu.
  • V pozdějším věku se mohou rychleji naučit plavat.
  • Společná sdílená aktivita posiluje citovou vazbu mezi rodičem a dítětem.
  • Ve fyzioterapii se cvičení/“plavání“ ve vodě v kombinaci s rehabilitací úspěšně využívá při léčení tělesně postižených dětí, kojenců s lehkými odchylkami neuropsychického vývoje nebo lehkými mozkovými dysfunkcemi.

Kojenecké plavání a jeho PROTI 

  • Velké většině případů jde dnes nejen o benefit „plavajících dětí“a radost matek při kontaktu s dítětem (i sociální kontakt s dalšími rodiči hraje svou roli), ale i o velký byznys, to platí i pro ČR. Většina pediatrů ve světě dnes není primárně proti těmto aktivitám, ale na druhé cítí povinnost upozornit rodiče i na nemalá rizika z pobytu ve vodě.
  • Pobyt a pohyb ve vodě sebou nese i některá další závažná zdravotní rizika – podchlazení, různé infekce zažívacího traktu, kůže (na Pediatrické klinice v Motole jsme se na oddělení kojenců a batolat opakovaně setkali s kožními infekcemi v souvislosti s kurzy plavání), nebo zevního zvukovodu. Z bazénu si můžete přinést i kožní onemocnění jako např.plísně, molusky či bradavice.
  • Trichloramin (vedlejší produkt chlóru) a další aerosoly na bázi chloridových oxidantů používaných k dezinfekci vody v bazénech mohou vyvolávat změny v epitelu dýchacích cest a na kůži a podílet se tak u geneticky predisponovaných osob na rozvoji a spouštění alergických onemocnění (ekzémy, astma).
  • Základní podmínkou koupání kojenců a batolat je vyhovující prostředí, kvalita vody v bazénu, teplota vody a vzduchu odpovídající doporučeným limitům podle věku dětí. Za pravidelné provádění kontroly jakosti vody (hygienické a mikrobiologické normy) odpovídá provozovatel bazénu a na požádání je předkládá provozovateli kurzu „plavání“ kojenců a batolat a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Většina pediatrů od těchto programů aktivně rodiče neodrazuje, ale považuje za nutné je podrobněji informovat nejen o výhodách takových aktivit, ale i o určitých rizicích, která jsou s tím spojená. Je třeba uvážit, zda se kurzů mají zúčastnit děti s významnou alergickou zátěží v rodině (rodiče, starší sourozenci), děti s opakovanými záněty středouší (otitidami) nebo záněty zevního zvukovodu (otitis externa) a děti se sklonem nebo již počínajícím ekzémem.

V některých případech rodiče své děti do kurzů hlásí proto, že „všechny kamarádky a sousedky už tam s dětmi chodí a my vypadáme, že naše dítě je neschopné, nebo že na to nemáme“. Může pak vzniknout falešný dojem, že pokud se rodina do kurzů nepřihlásí, že dítě o něco přijde – a tak tomu samozřejmě není.

Článek byl sepsán na základě všeobecného postoje České pediatrické společnosti ke kojeneckému plavání a podrobné normy a hygienické nároky na podmínky a kvalitu vody najdete na webu České pediatrické společnosti.

 

Autorkou článku je MUDr. Michala Knězková 

Mladá lékařka a především máma dvou holčiček, která pořádá kurzy první pomoci pro maminky, vede vlastní blog mklife.cz a miluje cestování a dobrodružství.

IMGP0113-Edit-2 (1)

Leave Your Reply