Domů » Těhotenství » Placenta a možné komplikace

PLACENTA A MOŽNÉ KOMPLIKACE

Špatně fungující placenta představuje závažnou komplikaci, která často vede k ukončení gravidity. Problémů může být celá řada. Pojďme se podívat na ty nejběžnější.

Funkce placenty

Placenta zajišťuje primárně výživu plodu v prenatálním období. Transportuje plyny a výživné látky, vylučuje zplodiny metabolismů, produkuje hormon hCG a zajišťuje metabolismus jako takový. Skládá se z fetální části (chorion) a mateřské části (endometrium). Poškození funkce placenty ohrožuje zdraví a život plodu.

Placentární poruchy

Placenta může nabývat neobvyklých tvarů a rozměrů, rozrůstat se do šířky, být tenká a velká (placenta membranacea). Může se rozdělit na více laloků (placenta biloba, triloba, multiloba) či na dvě zcela oddělené části, které se vyvíjejí samostatně (placenta bipartita). V těhotenství může vzniknout přídatné lůžko (placenta succenturiata), které je charakteristické jako malá oddělená část od placenty spojená pouze cévami. Po porodu může zůstat v děloze a způsobit krvácení.

Placenta praevia (vcestné lůžko)

Vcestné lůžko, placenta praevia, zasahuje do porodních cest, do dolního děložního segmentu. Vcestné lůžko se rozděluje na:

  • Placenta praevia centralis (totalis) – kompletně překrývá vnitřní branku hrdla děložního.
  • Placenta praevia partialis – zasahuje do části vnitřní branky.
  • Placenta praevia marginalis – okraj se vnitřní branky pouze dotýká.

VÍTE, ŽE …

Jedním z rizikových faktorů je věk ženy nad 35 let. Dále se mezi rizikové skupiny řadí ženy, které prodělaly v minulosti potrat, nebo jejich předchozí porod musel být zakončen císařským řezem. Vyšší výskyt je u Asiatek.

Placenta profunda (Insertio placentae profunda)

Placenta je nízko posazená a hluboko nasedá. Zasahuje do děložního segmentu, ale nedosahuje k okraji vnitřní branky.

Abrupce placenty (abruptio placentae)

Rizikové skupiny tvoří ženy s preeklampsií, eklampsií, onemocněním ledvin, vysokým krevním tlakem. Dalšími náhlými obtížemi může být úraz břicha, krátký pupečník, myom v děložní stěně, pevné plodové blány, nepředvídané zmenšení obsahu dělohy. Placenta se může odloučit hranou nebo v samotném centru. Toto se projevuje na intenzitě krvácení. Jestliže se odlučuje hranou, objeví se slabé krvácení, odloučení placenty v centru způsobí retroplacentární hematom bez viditelného krvácení. Krev se dostává mezi svalová vlákna (snopce) děložní stěny. Mezi příznaky patří projevy šoku a bolest.

Placenta accreta

Jsou-li v děloze jizvy, může nastat komplikace poruchy placentace a do placenty prorůstají klky, které se zde pevně zachytí a srůstají.

Placenta increta a percreta

Při tomto stavu prorůstá placentární tkáň do děložní svaloviny mezi svalová vlákna a může prorůst celou dělohou.

Ultrazvuková vyšetření

Vyšetření ultrazvukem vykazuje velmi vysokou citlivost (od 77 % do 86 %) při určení poruch placenty. Nejoptimálnější je provádět vyšetření vaginální sondou.

V těhotenství absolvujete tři velká ultrazvuková vyšetření skrze břišní stěnu, kde lékaři hlídají uložení a stav placenty. Ultrazvukem vás bude kontrolovat gynekolog při pravidelné návštěvě v gynekologické ambulanci.

Porod

Při vážných komplikacích musí být těhotenství ukončeno císařským řezem. Víte, jaké jsou důvody pro ukončení těhotenství a jaké mohou nastat komplikace při porodu?

Pramen: Zapletalová, T., Placenta praevia a její incidence, Pardubice, 2015; Bartoňová, K., Akutní stavy na porodním sále, Brno, 2013; Plodové obaly, Placenta, Výživa zárodku, Histologie, 3. Lékařská fakulta UK