Domů » Těhotenství » Krevní sraženiny v těhotenství

KREVNÍ SRAŽENINY V TĚHOTENSTVÍ

Krevní hematom (krevní sraženina) na děloze se vyskytuje z mnoha příčin. Může se objevit na počátku těhotenství, v jeho průběhu nebo při porodu. Pojďme se podívat na to, ve kterých situacích se s hematomem setkáte.

Krvácení v prvním trimestru

Žena zaznamená slabé krvácení či špinění v prvním trimestru gravidity. Krevní sraženina se může objevit mezi placentou a děložní stěnou. Gynekolog pomocí ultrazvuku zjistí její rozsah a doporučí klid na lůžku. Během klidového režimu se malá krevní sraženina vstřebá. Velké sraženy způsobí větší krvácení, vypuzení vajíčka z dělohy a potrat.

Zamlklý potrat

Jestliže se plod nevyvíjí, odumře, a žena nepociťuje žádné symptomy potratu, jedná se o zamlklý potrat. Plod zůstává v děloze a při návštěvě gynekologické poradny zaregistruje lékař na ultrazvuku krevní hematomy. Kolem odumřelého plodu dojde k seskupení krevní sraženiny, která je nejprve červenohnědá a následně zbledne. Sraženiny mohou vytvářet laloky. Takovýto potrat je spojený s chromozomální aberací (Downův, Edwardsův, Patauův, Turnerův syndrom). Přečtěte si více informací o zamlklém potratu.

Hematom v děloze

V děloze můžeme pozorovat hematom retroplacentární (nahromadí se krev mezi dělohou a lůžkem) nebo subchorionický (krvácení pod placentou).

Kazuistika ukazuje, že dosahuje-li hematom velikosti do 60 ml, porodí v termínu až 80 % pacientek. Jestliže je jeho rozsah větší, porodí v termínu přibližně 20 % pacientek. Hematom je často spojený s abrupcí placenty.

Abrupce placenty

Ve třetím trimestru se může objevit při abrupci placenty retroplacentární hematom (hematom pod placentou), který způsobí překážku toku krve a uvolnění tromboplastinu z hematomu do oběhu matky. Utváří se sraženiny v kapilárách a krev nemůže proudit skrze orgány.

Hematom po porodu

Po ukončení třetí doby porodní se může vyskytnout hematom v porodních cestách. Projevuje se jako bolest v podbřišku a konečníku. Rodičce poklesne krevní tlak, je bledá, potí se a vykazuje známky hemoragického šoku (ztráta velkého množství krve). Krev z rodidel neodchází, neobjevuje se, ale hromadí se v pochvě. Lékaři hematom poznají pohmatem. Může v sobě pojmout až litr krve.

Pramen: Zwinger, A., Spontánní potrat, Moderní babictví 4, 2004; Gebauer, L., Paravaginální hematom, New EU Magazine of Medicine 1–2/2012; Skálová H., Patologie těhotenství a novorozence, 1. Lékařská fakulta univerzity Karlovy; Kepák, J., Trauma v těhotenství, Úrazová nemocnice v Brně