Domů » Početí » Jak vyřešit neplodnost

JAK VYŘEŠIT NEPLODNOST

K vyšetření neplodnosti u mužů a u žen používají lékaři osvědčené postupy, které se zaměřují na kvalitu spermatu a pohyblivost spermií u muže, na průchodnost vaječníků, počet a kvalitu vajíček u žen. Dle výsledků vyšetření navrhne specialista možnosti řešení. Páry hledají řešení neplodnosti v asistované reprodukci někdy zbytečně brzy.

Jak číst výsledky spermiogramu?

Stanovení hodnot spermiogramu ukáže, zda jsou příčiny neplodnosti na straně muže. Lékaři vychází při čtení výsledků z hodnot stanovených Světovou zdravotnickou organizací, která pravidelně referenční hodnoty aktualizuje. Tabulka ukazuje referenční hodnoty vydané Světovou zdravotnickou organizací k roku 2010 (v závorce je uvedena tolerance hodnot).

 

Referenční hodnoty parametrů spermiogramu

Parametr Referenční hodnoty
Objem ejakulátu v mililitrech 1,5 (1,4 – 1,7)
Množství spermií v mililitrech 39,0 (33,0 – 46,0)
Koncentrace spermií (počet spermií v milionech v 1 mililitru ejakulátu) 15,0 (12,0 – 16,0)
Celková motilita (procento motilních spermií) 40,0 (38,0 – 42,0)
Progresivní motilita (procento progresivně motilních spermií) 32,0 (31,0 – 34,0)
Vitalita (procento živých spermií) 58,0 (55,0 – 63,0)
Morfologie (procento normálních forem) 4,0 (3,0 – 4,0)
Pramen: Najamy K., Preimplantační genetická diagnostika u mužského faktoru neplodnosti, Brno 2017; WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, Fifth edition, s. 287, 2010

 

Jaké mohou být závěry vyšetření spermiogramu?

Hodnocení vyšetření spermiogramu Význam
Aspermie Vyskytuje se žádná nebo retrográdní ejakulace (během ejakulace dochází k výronu semene do močového měchýře).
Asthenozoospermie Hodnota progresivní motility je menší než 32 %.
Asthenoteratozoospermie Hodnota progresivní motility je menší než 32 % a hodnota morfologie je menší než 4 % normálních forem.
Azoospermie V ejakulátu nejsou přítomné spermie.
Hemospermie (hematospermie) V ejakulátu jsou přítomny erytrocyty.
Kryptozoospermie Nález spermií je přítomen až po centrifugaci ejakulátu (rozdělení částic za pomocí odstředivé síly).
Leukospermie (pyospermie) Koncentrace leukocytů v ejakulátu je vyšší než 1×106/ml.
Necrozoospermie Ve vzorku se vyskytuje malé množství živých, a naopak velké množství nepohyblivých spermií.
Normozoospermie Všechny hodnoty základních parametrů spermiogramu jsou rovny referenčním hodnotám nebo tyto hodnoty převyšují.
Oligoasthenozoospermie Koncentrace spermií je nižší než 15 mil./ml a hodnota progresivní motility je menší než 32 %.
Oligoasthenoteratozoospermie Koncentrace spermií je nižší než 15 mil./ml, hodnota progresivní motility je menší než 32 % a hodnota morfologie je menší než 4 % normálních forem.
Oligoteratozoospermie Koncentrace spermií je nižší než 15 mil./ml a hodnota morfologie je menší než 4 % normálních forem.
Oligozoospermie Koncentrace spermií je nižší než 15 mil./ml.
Teratozoospermie Hodnota morfologie je menší než 4 % normálních forem.
Pramen: Najamy K., Preimplantační genetická diagnostika u mužského faktoru neplodnosti, Brno 2017

Jak léčit neplodnost?

Přesné stanovení diagnózy a její léčení určí lékaři v centrech asistované reprodukce.
Léčba může spočívat v:

  • návštěvě sexuologické ordinace,
  • hormonální léčbě ze strany ženy,
  • umělém oplodnění,
  • darování vajíček či spermií.

Lékaři stanoví, zda je nutné neplodnost léčit chirurgicky, podstoupit umělé oplodnění nebo využít dárcovství vajíček či spermií.

Příčin neplodnosti může být celá řada. Přečtěte si více o tom, jak se diagnostikuje neplodnost a o příčinách neplodnosti.

Kdy se obrátit na centra asistované reprodukce?

Prvním a základním krokem je, aby žena nejprve navštívila svého gynekologa a poradila se s ním o problémech s početím, podpoře otěhotnění a možnostech řešení. Následně může na doporučení gynekologa vyhledat centrum asistované reprodukce, kde se po konzultaci s kvalifikovanými speciality a lékaři dozví průběh možné léčby nebo jiné způsoby řešení problému početí. Pár může na závěr využít možnost genetického testování.

Pramen: Radoňová A., Prevence a řešení neplodnosti přirozenou cestou, Brno 2015; Najamy K., Preimplantační genetická diagnostika u mužského faktoru neplodnosti, Brno 2017; WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, Fifth edition, s. 287, 2010

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

12 mýtů a faktů o neplodnosti