Domů » Těhotenství » Vše o spontánním potratu

VŠE O SPONTÁNNÍM POTRATU

Ke spontánnímu potratu dochází až u 20 % těhotenství. Přesné určení není z lékařského hlediska možné, protože potraty nastanou ještě před samotným zjištěním těhotenství. Odhady hovoří až o 40 %.

Co je spontánní potrat

Potrat se v každém státě světa definuje mírně odlišně, s přihlédnutím ke gestačnímu stáří plodu. V České republice se v minulosti za potracený plod považoval ten, který se narodil před 28. týdnem těhotenství s porodní váhou méně než 1000 gramů. V současné době je hranice stanovena na 24. týden těhotenství s porodní váhou 500 gramů. I přesto, se v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v § 82 odst. 2 se uvádí, že: „Plodem po potratu se rozumí plod, který po úplném vypuzení nebo vynětí z těla matčina neprojevuje ani jednu ze známek života a současně jeho porodní hmotnost je nižší než 500 g, a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22 týdny. Biologickými zbytky potratu se především rozumí placenta a těhotenská sliznice.“ V USA se za potrat považuje plod narozený před 20. týdnem těhotenství.

Potrat v prvním trimestru

Více než čtyři pětiny potratů se uskuteční v prvním trimestru. Je to z důvodu fetálních, plod není schopen života, a proto se přestane vyvíjet. U potracených plodů lékaři prokázali chromozomální aberace a zároveň vývojové vady.

Potrat ve druhém trimestru

Ztratit miminko ve druhém trimestru bývá nesmírně bolestivý zážitek a příčiny potracení jsou často na straně matky. Patří mezi ně neléčené vrozené a získané anomálie děložní dutiny, inkompetence děložního hrdla, imunologické důvody, endokrinopatie nebo chronická systémová onemocnění. Příčinou může být závažné bakteriální či virové onemocnění. Opakují se u vás spontánní potraty? Vyhledejte lékaře, který určí jejich příčinu a doporučí následnou intenzivní léčbu.

Kdy je možné zachránit plod?

Potrat můžeme rozdělit do čtyř fází, přičemž v některých je možné těhotenství zachránit, v jiných nikoli.

  • hrozící potrat (abortus imminens) – záchrana je do jisté míry možná.
  • začínající potrat (abortus incipiens) – prognóza je nejistá, spíše nepříznivá.
  • probíhající potrat (abortus in cursu) – plod není možné zachránit.
  • potrat proběhlý – rozdělujeme dále na úplný (abortus completus) a neúplný (abortus incompletus).

Hrozící potrat (abortus imminens) – žena pociťuje bolest v podbřišku, slabě krvácí z uzavřeného děložního hrdla. Zde je možné plod zachránit při včasné návštěvě lékaře. Záleží také na dalších faktorech. Může dojít k intenzivnějšímu krvácení, díky němuž se tělo snaží vypudit plodové vejce.

Začínající potrat (abortus incipiens) – v této fázi již zpravidla není možné plod zachránit. Děložní stahy vypudí plodové vejce do děložního hrdla.

Úplný potrat (abortus completus) značí úplné vypuzení plodového vejce.

Komplikace

Při neúplném potratu (abortus incompletus) zůstávají v děloze části placenty nebo plodových obalů. Ty mohou způsobit zánět rodidel, delší krvácení či bolest. Infekce z vnitřních rodidel se může rozšířit do celého těla. V prvním trimestru může ženu postihnout tzv. zamlklý potrat.

Lékařská péče

Jakékoli krvácení v těhotenství nepodceňujte a vyhledejte lékaře. Krvácení bude znamenat s největší pravděpodobností hospitalizaci. Lékaři po nekompletním potratu v prvním trimestru provedou revizi děložní dutiny. Neúplné vyprázdnění děložní dutiny s sebou nese následky v podobě infekce, krvácení a žena může mít příznaky septického šoku.

Při hrozícím potratu musí pacientka ležet na lůžku, často podstoupí hospitalizaci v nemocnici až do překročení kritické hranice. Hospitalizace může trvat dny až týdny.

Kdy otěhotnět po potratu?

Jestliže jste prodělala již několikrát za sebou spontánní potrat, poraďte se s lékařem. Otěhotnět po jednom spontánním potratu je možné za tři měsíce. Záleží na průběhu potratu a trimestru, ve kterém se uskutečnil.

Víte, jak dochází k oplodnění vajíčka a jak se oplodněné vajíčko uhnízdí na děložní stěně?

Pramen: Krajčovičová, R., Hudeček, R., Kalvodová, J., Diferenciální diagnostika a terapie opakovaných těhotenských ztrát, Zwinger, A., Spontánní potrat, Moderní babictví 4, 2004; Pramen: Hourová, M., Galambošová, V., Slovníček pro těhotné, Grada, 2015, ISBN: 978-80-247-9680-2