Domů » Miminko a batole » Batole » Vše o mateřské školce

VŠE O MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Kdy zapsat batole do školky a co když do ní chodit nechce? Některé děti se do kolektivu vyloženě těší, jiné jsou raději doma s maminkou. Dříve navštěvovaly děti jesličky, školku, a poté nastoupily do základní školy. Před několika lety se jesličky zrušily a děti  zavítaly ve třech letech rovnou do mateřské školy (často i mnohem později). Jak najít vhodný kompromis?

Do školky od tří let

Psychologové apelují na rodiče, že do tří let věku by mělo být dítě výhradně s matkou nebo s otcem, případně s jiným členem rodiny, protože v jesličkách nemá takovou péči jako v domácím prostředí. Do školky by mělo být zapsáno od tří let. Pokud nedosáhlo v září příslušného roku tří let věku, narozeniny bude mít v říjnu, je šance, že jej do školky vezmou. Zkuste se domluvit v příslušné instituci a informovat se na to, co musí dítě umět, aby mohlo být do školky přijato.

Respektujte individualitu

Některé děti chtějí být ve školce celý den, jiné se těší domů a vyžadují, aby je maminka nebo tatínek po obědě vyzvedli. Pokud to jen trochu, z hlediska vašich časových a finančních možností, půjde, zkuste respektovat přání dítěte. Nechce ve školce setrvávat do odpoledne? Možná, že se mu v kolektivu dětí a paní učitelek nelíbí, a raději by čas trávilo s maminkou. Každé dítě je jiné a některé se může ve školce trápit.

Když dítě nevezmou do státní školky

Paříte-li do skupiny rodičů, kterým se nepodařilo dítě do školky umístit, zkuste mu najít pravidelné setkávání se s dětmi v kolektivu. Takové skupinky naleznete v mateřských centrech nebo v zájmových kroužcích (tanec, zpěv, cizí jazyk, výtvarný kroužek). Odlišná autorita je pro dítě důležitá, a mělo by se s ní střetávat pravidelně.

Poohlédněte se po jiném druhu školky, například po lesní školce, soukromé nebo Montessori školce.

První kamarádi

Ve třech letech věku si začne hledat první kamarády. Pokud chodí do školky, nalezne první kamarády právě tam. Potkávání se s vrstevníky je pro dítě důležité, stejně jako získávání prvních sociálních vazeb. Děti se stávají zralejší a samostatnější tehdy, umí-li navázat sociální vazby s ostatními dětmi.

Proč je pobyt ve školce pro dítě vhodný?

Dítě se lépe naučí spolupracovat se svými vrstevníky a stane se na rodičích méně závislé. Pozná další dospělé autority, zažije nové věci, bude mít jiné hračky. Rozvíjí se jeho dovednosti a navykne na nový denní režim. Pomocí dětských her se začlení do kolektivu.

Úskalí návštěvy školky

Některé děti do školky chodit nechtějí a trápí se. Často pláčou, vztekají se, nechtějí se pustit maminky. Dítě v tomto případě není zralé na pravidelnou osmihodinovou návštěvu kolektivu. Zkuste jej dávat do školky na kratší časový interval.

Pramen: Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5