Domů » Těhotenství » Prohlídky a vyšetření » Ultrazvuk v těhotenství

ULTRAZVUK V TĚHOTENSTVÍ

Při pravidelné návštěvě gynekologické ambulance vás lékař vždy vyšetří ultrazvukem, aby zkontroloval, zda se miminko správně vyvíjí.

V ambulanci se setkáte se dvěma ultrazvuky

 1. Vaginální vyšetření – ultrazvuk provádí gynekolog vaginálně do 12. týdne těhotenství. Nejvhodnější je se na vyšetření dostavit s co nejvíce prázdným močovým měchýřem.
 2. Ultrazvuk přes břišní stěnu – žena by měla na vyšetření přijít s plným močovým měchýřem.
  Vyjma těchto malých ultrazvuků absolvujete speciální ultrazvukový screening v prvním, druhém a ve třetím trimestru. Velké ultrazvuky vykonávají pouze specializovaná pracoviště (nejčastěji porodnice). Na konci vyšetření obdržíte zprávu s výsledky a s očekávanou spolehlivostí detekce anomálií. Lékař by vám měl vysvětlit zdravotní stav plodu, a případně stanovit plán testů, pokud jsou potřebné.

Zkratky z ultrazvuku

Zkratka Český název Anglický název
AC obvod břicha abdominal circumference
BPD biparietální průměr/ průměr hlavy biparietal diameter
CNS centrální nervový systém central nervous system
CRL temeno-kostrční vzdálenost crown-rump length
FL délka stehenní kosti femur length
FHR srdeční frekvence plodu fetal heart rate
HC obvod hlavy head circumference
OFD okcipitofrontální průměr occipitofrontal diameter
TCD rozměr mozečku transcerebelar diameter
Va rozměr postranních komor
VVV vrozené vývojové vady

Ultrazvuk v prvním trimestru

V prvním trimestru se dostavíte na tzv. prvotrimestrální screening, který se zaměřuje na vývojové vady plodu. Screening musí být proveden před datem gravidity 13+6 (před ukončeným 14. týdnem).

Součástí vyšetření je:

 • Měření CRL, dle něhož se přesně stanoví gestační stáří plodu
 • Viabilita – životaschopnost neboli schopnost přežít
 • Určení počtu plodů
 • Detekce hrubých fetálních anomálií – odchylka vývoje plodu

Přečtěte si více o prvotrimestrálním screeningu.

Ultrazvuk ve druhém trimestru

Mezi 20. a 22. týdnem těhotenství podstoupíte ultrazvuk ve druhém trimestru.

Součástí vyšetření je:

 • Vyšetření vývojových anomálií
 • Kontrola činnosti srdce
 • Měření plodu
 • Potvrzení gestačního stáří

Přečtěte si více o screeningu ve druhém trimestru.

Ultrazvuk ve třetím trimestru

Mezi 30. a 32. týdnem těhotenství vás čeká poslední velký ultrazvuk na specializovaném pracovišti.

Součástí vyšetření je:

 • Stanovit fetální biometrii: BPD, HC, AC a FL.
 • Odhadnout velikost a váhu plodu.
 • Ověřit množství plodové vody, uložení placenty, vitalitu.
 • Zkontrolovat srdce a ledviny a další orgány, které by v případě vady vyžadovaly změnu porodního plánu.

Přečtěte si více o screeningu ve třetím trimestru.

Cílem vyšetření je umožnit ženě, aby porodila zdravé dítě.

Nahlédněte také do publikací pro maminky.

Pramen: Calda, P., Břešťák, M., Doporučení k provádění rutinního ultrazvukového vyšetření v těhotenství, Actual Gyn 2012, 4, s. 22-30, ISSN 1803-9588