Domů » Těhotenství » Prohlídky a vyšetření » Screening ve třetím trimestru

SCREENING VE TŘETÍM TRIMESTRU

Posledním velkým vyšetřením před porodem je screening ve třetím trimestru. Ten byste měla absolvovat od 30. týdne těhotenství (30+0 až 32+0). Žijete-li ve větším městě a můžete si vybrat porodnici, objednejte se na tento screening do porodnice, kde jste registrována k porodu. Porodnice preferují, aby rodička absolvovala toto vyšetření na jejich pracovišti.

Jak screening vypadá?

Dítě je v tomto období velké a zabírá značnou část dělohy. Cílem vyšetření není zkoumat vývojové vady, ale lékaři se zaměřují na růst plodu a jeho velikost. Hodnotí uložení placenty, množství plodové vody, srdeční aktivitu a celý plod přeměřují. V tomto období učiní přibližný váhový odhad na základě získaných údajů z měření. Zajímají se o polohu plodu. Váhový odhad je pouze přibližný a může se lišit až o půl kilogramu. Růst plodu během jednotlivých období není rovnoměrný. V prvním trimestru se velmi rychle vyvíjí, ve třetím trimestru nabírá na váze a roste.

Lékaři hodnotí průtoky krve pupečníkem udávající cévní zásobení plodu. Takto zjistí, zda plod dostává dostatečné množství živin a krve.

Posuzuje se:

  • Biometrie plodu – BPD, HC, AC a FL. Vyšetření je podobné jako ve druhém trimestru. Končetiny není možné dobře vyšetřit z důvodu velikosti plodu. Lékaři se na vyšetření končetin pečlivě zaměřují ve II. trimestru.
  • Anatomie plodu
  • Lokalizace a morfologie placenty – vyloučí vcestné lůžko.
  • Funkční parametry (dopplerovská měření)
  • Správná činnost orgánů – kontrola mozkových struktur a komor, orofaciální oblast, žaludek, gastrointestinální trakt, ledviny.
  • Hmotnost plodu – je orientační a má význam zejména, provádí-li lékaři speciální odhady těsně před porodem. Do porodu se hmotnost miminka výrazně změní. Přesné odhady se provádí při plánovaném císařském řezu před 30. týdnem těhotenství.
  • Přítomnost pupečníku kolem krku
Pramen: Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5; Calda P., Ultrazvukové vyšetření v graviditě, 1. lékařská fakulta UK a VFN, Praha, Medicína pro praxi 3, 2005