Domů » Těhotenství » Prohlídky a vyšetření » Screening ve druhém trimestru

SCREENING VE DRUHÉM TRIMESTRU

Druhý velký screening absolvujete přibližně v polovině gravidity, po 20. ukončeném týdnu (20+0 až 22+0). Zaměřuje se na odchylky ve vývoji plodu. Odhalí rozštěpy, srdeční vady, nedostatek plodové vody. Lékař měří velikost plodu, zkoumá množství plodové vody a uložení placenty. Po vyšetření dostanete zprávu s výsledky, mírami a přibližnou váhou plodu.

Jaká vyšetření spolehlivě odhalí vývojové vady plodu?

Dříve se nejvíce užíval ke zjištění vývojových vad a chromozomálních odchylek triple test. Test se označoval jako biochemický screening ve druhém trimestru, ale díky jeho nízké efektivitě (65 %) jej nahradil prvotrimestrální screening. Ve druhém trimestru žena postupuje screening plodu v porodnici, který je proveden speciálním senzitivním ultrazvukem.

V ideálním případě byste se měla dostavit na ultrazvukové vyšetření v prvním i druhém trimestru, aby lékaři mohli s více než 95% pravděpodobností vyloučit možné vývojové vady plodu.

Neabsolvovala jste vyšetření v prvním trimestru?

Pokud jste neabsolvovala prvotrimestrální screening a na ultrazvuku ve druhém trimestru bylo vaše miminko v pořádku, není důvod k obavám. S přibývajícím věkem maminky je lepší na vyšetření zajít, jelikož se pravděpodobnost chromozomálních vad zvyšuje.

Podívejte se přehledně na seznam vyšetření, která byste měla navštívit. Prohlídek v těhotenství je celá řada, a proto nastávající maminka může lehce nějakou přehlédnout. Pro větší jistotu se zeptejte v gynekologické ambulanci.

Jestliže povinné vyšetření nedopadne nejlépe, stanoví ošetřující lékař další postup.

Po celou dobu těhotenství můžete užívat vitamínové doplňky, které dodají vám i miminku potřebné látky.

Pramen: Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5; Frisová V., Screening chromozomálních vad plodu: možnosti a vhodnost využití jednotlivých metod, Actual Gyn. 2016;8:21-22