Domů » Miminko a batole » Psychomotorický vývoj – batole

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ – BATOLE

Po prvních narozeninách se z kojence stává batole. Batolecím období se označuje druhý a třetí rok života. Dítě v této době udělá velké pokroky v hrubé a jemné motorice a ve vývoji řeči.

Druhý rok života

Samostatně chodí, běhá, chodí do schodů, v této době se rozvíjí komunikace. Zvětšuje postupně slovní zásobu, umí skloňovat a časovat, dokonce si zapamatuje krátké říkanky, které rádo opakuje.

Třetí rok života

S přehledem zvládne jízdu na tříkolce, při chůzi po schodech střídá nohy. Umí přeskočit nízkou překážku a překonat nerovný terén. Samo pije z hrnku a samo se nají. Na konci batolecího věku se umí samo převléknout.

Nacvičujte hygienické návyky

S pravidelnými hygienickými návyky se střetává od narození, ale ještě je nevnímá. Od roku a půl můžete upevňovat hygienické návyky, mezi něž patří mytí rukou před jídlem a po toaletě, večerní koupání a čištění zubů. Úkony pravidelně a trpělivě nacvičujte, a když je dítě zvládá, pochvalte jej.

Hrajte si

Mezi nejdůležitější prvky učení patří hra. Dítě si buduje vztah k rodičům a k okolnímu světu. Projevuje své pocity dokonalejšími výrazovými prostředky. Pokud je odloučeno od matky, můžete sledovat projevy separační úzkosti. Hrou se dostává do kontaktu s okolím a uvědomuje si svou osobnost, zkouší autonomii. Je svéhlavé a projevuje své JÁ.

Pramen: Vacušková, M. a kol., Psychomotorický vývoj dítěte a jeho sledování sestrou, Pediatrie pro praxi 2003 / 1

Přehledně: Psychomotorický vývoj batolete

13.-18. měsíc 25.-30. měsíc
19.-24. měsíc 31.-36. měsíc