Domů » Miminko a batole » Psychomotorický vývoj – 13. – 18. měsíc

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ – 13. – 18. MĚSÍC

Z kojence se stalo batole. Sledování správného psychomotorického vývoje dítěte bývá základním pilířem z hlediska prospívání, ale neberte jej doslova. Pokud nějakou činnost neumí nebo nezná, neznamená to, že by zaostávalo. Vše se doučí. Nejste si jistá v tom, co má dítě umět, případně dovednost dlouho neumí? Poraďte se s pediatrem.

13. – 15. měsíců

Batole se postaví a zkouší pozvolna první krůčky. Není si v nich ještě jisté a první dny i týdny často padá. Pokroky jsou skokové a výrazné.

Psychický / společenský vývoj

 • Učí se základní hygienické návyky.
 • Rozumí slovu NE, ale poslechne pouze, když chce.
 • Dorozumívá se pomocí gest.
 • Občas řekne první slova.
 • Napodobuje zvuky zvířátek.
 • Neudrží dlouho pozornost.
 • Dává najevo své pocity a přání.
 • Chce si hrát a zajímají jej nové zkušenosti.
 • Předvádí domácí činnosti (baví ho vaření, uklízení).

Jemná motorika

 • Hází míčem.
 • Postaví věž ze dvou kostek.
 • Obrací stránky v knížce a dívá se na obrázky.
 • Pije z učícího hrnečku.
 • Trhá papírové kapesníky a ubrousky.
 • Vkládá předměty do menšího otvoru.
 • Namočí lžíci do jídla.

Hrubá motorika

 • Leze ze schodů, stejně jako ze šikmých nebo vyšších ploch (například gauč, postel).
 • Umí stát v prostoru s roztaženýma nohama.
 • Sehne se pro předmět a znovu se postaví.
 • Běhání mu nejde, proto pokud se chce někam rychle dostat, volí lezení.

16. – 18. měsíců

Výrazně se rozvíjí jemná motorika, dítě se stává šikovnějším a řadu úkonů chce dělat samo. Zkouší se samo najíst a svléká se, ale ještě mu to nejde.

Psychický / společenský vývoj

 • Rozumí domluvě, ale umí se vztekat, když něco nechce.
 • Opakuje krátké říkanky.
 • Učí se nová slova.
 • Spí jednou denně.
 • Rádo slyší chválu.

Jemná motorika

 • Snaží se oblékat, chce si obouvat boty.
 • Pije z učícího hrnečku.
 • Sundává si čepici, rukavice, ponožky.
 • Maluje pastelkami na papír, stejně jako na stůl či stěnu kdekoli v bytě.
 • Samo si chce čistit zuby.
 • Snaží se samo jíst příborem.
 • Tvary vloží do otvorů.
 • Kroužky navleče na tyč.
 • Obrací stránky v knize.
 • Trhá papír.
 • Zouvá si boty.

Hrubá motorika

 • Samo chodí a běhá.
 • Rozeběhne se a zastaví se.
 • Zvedá drobné předměty.
 • Umí podlézt židli.
 • Jeví zájem o prolézačky.
 • Vylézá a slézá překážky.
 • Tahá za sebou hračku.
 • Posunuje nábytek.
 • Dupe nohama, když chce.
 • Rychle běhá, ale neumí se vyhnout překážkám, které stojí v cestě.
 • Jeho slovník obsahuje 30 slov a slova začíná spojovat.

Tělesná délka (výška) chlapců a dívek od 13 do 20 měsíců, v centimetrech

Věk v měsících Chlapci Dívky
13 78 76
14 79 77,2
15 80 78,5
16 81 79,5
17 82 80,5
18 83 82
19 84 83
20 85 84
Pramen: Seznam růstových grafů, SZÚ

Tělesná hmotnost chlapců a dívek od 80 do 90 cm, v kilogramech

Výška v cm Chlapci Dívky
80 11 10,65
85 12 11,8
90 13,5 13
Pramen: Seznam růstových grafů, SZÚ
Pramen: Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5; Nutriklub, Přehled psychomotorického vývoje dítěte od jednoho roku do tří let