Domů » Miminko a batole » Očkování u dětí

OČKOVÁNÍ U DĚTÍ

Jedno z nejožehavějších témat zdravotnictví. Proč je tolik diskutováno a je pro děti očkování spíše dobré nebo jim uškodí? Jsou lékaři proti očkování nebo jej podporují? Pojďme se podívat bez nadsázky na to, zda dítě nechat očkovat či nikoli.

Historie očkování

První vakcinace se uskutečnila v roce 1798, proti neštovicím. Očkování aplikoval britský lékař Edward Jenner. Všiml si, že osoby, které onemocněly kravskými neštovicemi (mají mírnější průběh), pravými neštovicemi netrpí. To mu vnuklo myšlenku vpravit do lidského těla látky kravských neštovic jako prevenci proti nebezpečnému onemocnění, pravým neštovicím (zjednodušeně řečeno).  O sto let později se přidalo očkování proti vzteklině, břišnímu tyfu, choleře, moru, záškrtu a pokračovaly další a další vakcíny proti smrtelným onemocněním. V době, kdy umíraly statisíce lidí na epidemie, se očkování jevilo jako zázrak. Avšak nepředbíhejme. Lidé si na plošné očkování museli několik desítek let počkat.

Na epidemii pravých neštovic zemřelo, ještě před vyvinutím očkovací látky, ve Švédsku a ve Francii každé desáté dítě, v Rusku každé sedmé. Za celých 150 let po vynálezu vakcinace, v roce 1950 bylo diagnostikováno na 50 milionů případů onemocnění pravými neštovicemi. Téhož roku se zavedlo povinné očkování a do roku 1967 se počet nemocných snížil na 15 milionů.

Kolik životů zachrání očkování?

Každoročně očkování zachrání 2 miliony dětí na celém světě. A to není zrovna malé číslo. Vakcinace zamezí vzniku onemocnění také u dospívajících a dospělých osob. Některá onemocnění mají v dospělém věku horší průběh.

Co je podstatou očkování?

Po vpichu látky do těla se stimulují a aktivizují příslušné buňky imunitního systému, které nastartují vytváření protilátek, tzv. paměťových buněk. Tyto protilátky se dostávají prostřednictvím cév dále do těla. Pokud se bakterie nemoci dostanou do těla očkovaného jedince, nastupují vytvořené protilátky, které znemožní jejich další množení a posléze napadnutí organismu. Člověk neonemocní a infekce nepropukne.

Proč je nutné přeočkování?

Vakcíny mají různě dlouhou životnost. U některých množství protilátek v těle člověka klesá, proto je vhodné nechat se přeočkovat, aplikovat dávku znovu, aby byl organismus chráněn. Přeočkování je potřeba u každé vakcíny v různou dobu.

Kde se vzala povinná očkování

Očkování hradí stát a je určeno pro všechny fyzické osoby, které mají vymezené vyšší riziko nakažení infekcí. Cizinec s trvalým pobytem v České republice musí mít aplikována povinná očkování. Očkování se řídí vyhláškou č. 40/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška stanovuje přesný postup očkování, stejně jako pravidelná očkování a přeočkování, mezi něž patří: tuberkulóza, záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivním onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová hepatitida B, spalničky, zarděnky a příušnice.

Nepovinná očkování

Jsou prováděna na žádost pacienta, který si přeje zvýšit ochranu organismu proti nebezpečným onemocněním, mezi něž patří chřipka, klíšťová encefalitida, meningokok, hepatitida A a B, pneumokok a další nemoci. Bezplatně je možné očkovat dítě proti pneumokokové nákaze a HPV. Řadu nepovinných očkování proplácí zdravotní pojišťovna nebo na ně přispívá.

Benefity z očkování

Mezi největší přínosy očkování patří pokles nemocnosti očkovaného jedince, eliminace užívání antibiotik a nakažení nemocemi virového původu. Při cestování je očkovaný chráněn proti tamním nemocem (například hepatitida, tyfus). Čím vyšší proočkovanost společnost má, tím méně je pravděpodobný výskyt chorob mezi lidmi.

Očkování v otázkách a odpovědích

Mohu z očkovací látky onemocnět?

Očkovací látka není schopna vyvolat nemoc, jelikož neobsahuje takovou složku, která by nemoc do těla přenesla. Z očkování není možné onemocnět.

Objeví se po očkování vedlejší, nežádoucí účinky?

Po očkování se mohou objevit nežádoucí účinky v podobě únavy, nevolnosti, zarudnutí v místě vpichu nebo teploty. Tyto nežádoucí účinky ukazují, že imunitní systém začal pracovat. Neohrožují dítě na zdraví a po 24 – 72 hodinách odezní.

Proč je nutné očkovat dítě, když se nemoci dnes již nevyskytují?

Právě díky očkování se vymýtily pravé neštovice. Některá onemocnění jako spalničky nebo černý kašel byla ve střední Evropě spíše vzácností, až do doby, kdy klesla proočkovanost populace. Nyní se s těmito nemocemi opět setkáváme. Proto je vhodné děti očkovat. Proočkovanost populace je klíčovým faktorem pro eliminaci potenciálních onemocnění.

V řadě vyspělých zemí není očkování povinné. U nás se rodiče nutí k tomu, aby byly děti očkované. Je pravda, že se na Západě nemusí očkovat?

Ano, v západní Evropě není očkování povinné. V zemích západní Evropy si hradí lidé očkování z velké části sami, proto jich řada očkovaných není. Právě zde začíná mýtus o tom, že očkování není potřeba. Na Západě se potýkají s nemocemi, které v České republice téměř neznáme. Například se jedná o již zmíněné spalničky. Díky proočkovanosti populace klesá pravděpodobnost vzniku a přenosu onemocnění.

Uveďme z minulosti tento případ. Aby se ve Spojených státech zvýšila proočkovanost populace, byla zavedena v 80. letech speciální instituce, která rodinám s dětmi proplatí finanční kompenzaci v případě, že se prokáže přímá souvislost s očkováním a vzniklým onemocněním. Učitelé prosadili, že děti nastupující do první třídy, musí mít aplikována povinná očkování. Díky tomu dosáhla proočkovanost populace 90 %.

Pramen: Plotkin, S., History of vaccination, Proceedings of the National Academy of Sciences, 34/ 2014, s. 12283-7; WHO, Smallpox, 2001; Chlíbek, R. a kol., Očkování, Význam a výhody, Česká vakcinologická společnost, ČLS JEP; Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Sbírka zákonů č. 40 / 2016; Janda, J., Škovránková, J., Co způsobily ve vyspělých zemích kampaně proti očkování u dětí, Časopis Lékařů Českých, 142, 2003, 437-41