Domů » Těhotenství » Formality a doklady » Nejčastější otázky (FAQ) – formality

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY (FAQ) – FORMALITY

Zajímá vás, zda máte nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství? Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastěji pokládané otázky.

Narodilo se nám s manželem jedno dítě. Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem nikdy nepracovala, proto mi nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Plánujeme do dvou let od narození prvního dítěte druhé dítě, ale výše rodičovského příspěvku je stanovena na 3 800 Kč. Je možnost čerpat příspěvek rychleji?

Ano. Dle zákona může o rodičovský příspěvek požádat manžel. Jestliže má dostatečně vysoký denní vyměřovací základ, může činit rodičovský příspěvek až 11 500 Kč měsíčně po dobu 19 měsíců. Podmínkou pro čerpání příspěvku je, že dítě nesmí docházet do státních jesliček nebo školky, a musí o něj být soustavně pečováno. Pokud manžel zajistí péči o dítě prostřednictvím matky nebo babičky, a sám bude pracovat, je podmínka pro vyplacení rodičovského příspěvku splněna. Úhrnná suma pro vyplacení rodičovského příspěvku na jedno dítě činí 220 000 Kč.

Čerpala jsem rodičovský příspěvek, ale ještě jsem nedočerpala sumu až do celkové výše 220 000 Kč. Nyní se nám narodilo druhé dítě. Mohu čerpat na druhé dítě zbylou část rodičovského příspěvku od prvního dítěte?

Ne, toto není možné. Zákon stanovuje jasnou hranici 220 000 Kč na jedno dítě. Jestliže se suma nevyčerpá po dobu rodičovské dovolené z jakýchkoli důvodů, není možné peníze převádět na další dítě.

Dále není možné souběžně pobírat dvě dávky, tj. peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek, stejně jako není dle zákona přípustné pobírat rodičovský příspěvek na dvě děti. Příspěvek se vždy vyplácí na nejmladší dítě v rodině a to pouze do čtyř let věku.

Mohu zůstat na rodičovské dovolené čtyři roky a poté se vrátit do zaměstnání?

Ano i ne. Na rodičovské dovolené můžete zůstat čtyři roky. Po tuto dobu nemusíte hradit sociální a zdravotní pojištění. Zda se vrátíte do zaměstnání, záleží na zaměstnavateli. Ten vám dle zákona musí držet stejnou pracovní pozici, respektive obdobnou pracovní pozici se stejným funkčním postavením, do tří let věku dítěte. Po této době, nevrátíte-li se do práce, může pozici nabídnout jinému zájemci. Se zaměstnavatelem se můžete domluvit na odlišných podmínkách, které sepíšete do smlouvy. Nebývá to ale zvykem.

Nestihla jsem požádat o rodičovský příspěvek. Co mám dělat?

Žádnou paniku. Postupujte klasicky jako při řádné žádosti. O rodičovský příspěvek můžete zažádat až tři měsíce zpětně.

Stanovila jsem si čerpání rodičovského příspěvku na tři roky, ale otěhotněla jsem dříve, než jsem měla v plánu. Mohu si délku čerpání příspěvku upravit, abych vyčerpala maximální možnou sumu 220 000 Kč?

Ano, délku čerpání rodičovského příspěvku si můžete upravit ihned po zjištění gravidity. Postačí, když se dostavíte na příslušný Úřad práce, kde jste o rodičovský příspěvek žádala.

Studuji vysokou školu a otěhotněla jsem. Ráda bych v době studia nastoupila na mateřskou dovolenou. Je to možné?

Nastoupit při studiu na mateřskou dovolenou nelze, respektive nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství v případě, že jste jako studentka nebyla v zaměstnaneckém poměru a neodváděla jste zdravotní pojištění. Pokud splňujete podmínky jako zaměstnanec, tj. účast 270 kalendářních dní na zdravotním pojištění, případně podmínky jako OSVČ, vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství bez ohledu na to, zda studujete či nikoli. Jestliže jste pouze studovala, nebo jste pracovala na dohodu o provedení práce, není možné žádat o peněžitou pomoc v mateřství. Studium se započítává do pojištění pouze tehdy, splní-li studentka podmínku řádného a úspěšného ukončení studia a nastoupí do zaměstnání, kde ji založí účast na zdravotním pojištění. Pokud bylo studium úspěšně ukončeno, ale nenavazuje na něj nástup do zaměstnání, není možné jej započítat.

Ode dne porodu máte nárok na rodičovský příspěvek a celou záležitost musíte řešit na Úřadu práce, nikoli na České správě sociálního zabezpečení.

Může o peněžitou pomoc v mateřství zažádat i otec dítěte?

Ano, o PPM může požádat otec dítěte po skončení šestinedělí. Musí splňovat stejné podmínky, jako žádá-li o peněžitou pomoc v mateřství žena.

Nastupuji na druhou mateřskou dovolenou. Při rodičovské dovolené jsem pracovala. Jak se postupuje v případě opakovaného nástupu?

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství donesete zaměstnavateli, který vypočítá nový denní vyměřovací základ dle zákonem stanoveného vzorce. Jestliže převyšuje denní vyměřovací základ z prvního pracovního poměru, změní se výše podpory. Alespoň den před nástupem na mateřskou dovolenou musíte tuto skutečnost nahlásit na Úřad práce, kde jste registrována.

Pramen: Peněžitá pomoc v mateřství, ČSSZ; Rodičovský příspěvek, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení