Domů » Miminko a batole » Kyčle u dětí

KYČLE U DĚTÍ

Po narození sledují lékaři u každého kojence správné postavení kyčlí. Rodiče s dětmi dochází na speciální kontroly, kde lékař stanoví, zda se kyčle vyvíjejí správně či nikoli. Délka kontrol u lékaře se odlišuje dle vývoje kyčlí. Někteří kojenci navštěvují specialistu půl roku života, jiní rok. Lékař dítě vyšetřuje ultrazvukem i klinicky. Cílem preventivních kontrol je odhalit včas možné odchylky od vývoje a v raném stádiu je upravit.

Vyšetření kyčelního kloubu: První vyšetření se uskutečňuje v porodnici, následně v 6 týdnech věku, 3 – 4 měsících, 6 měsících a dále může být vyšetření v 8 a 10 měsících. Záleží na vývoji kyčelního kloubu. Ultrazvuk zobrazí chrupavky, proto jsou dobře znatelné vývojové anomálie.

Obtíže při vývoji kyčlí: Jedním z problémů může být syndrom vývojové dysplazie kyčelního kloubu (VDK), který v sobě skrývá spektrum morfologických odchylek, stejně jako poruchy kyčelního kloubu. Dalšími možnými problémy, které jsou spojeny s vývojem kyčlí, jsou zánět kyčelního kloubu (coxitis), porucha vývoje některé z kostí, porodní trauma – separace proximální epifýzy femuru, systémové onemocnění.

Pramen: Skotáková, J., Pavlovská, D., Masaříková, H., Dysplazie kyčelního kloubu =vývojová kyčelní dysplazie (VKD) =vývojové vykloubení kyčelních kloubů, LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno; Frydrychová, M. a kol., Vývojová dysplazie kyčelního kloubu, Pediatr. praxi. 2016; 17(3): 141–145