Domů » Těhotenství » HELLP syndrom

HELLP SYNDROM

Závažná komplikace HELLP syndrom postihuje dle statistik starší rodičky a projevuje se více u bělošek. Nese s sebou vysoké riziko pro matku i pro nenarozené dítě.

Nejčastěji jej lékaři diagnostikují mezi 27. a 36. týdnem těhotenství. Mateřská mortalita dosahuje 1 až 24 %, prenatální až jedné třetiny případů. Syndrom se objevuje u 0,17 až 0,85 % těhotných. Při dalším těhotenství je pravděpodobnost, že jím matka bude opakovaně trpět až 27 %. Onemocnění může souviset s preeklampsií.

Co je HELLP syndrom

HELLP syndrom nastoupí velmi pomalu, ale dochází k jeho prudkému rozvoji a může se zhoršit až 48 hodin po porodu. Lékaři sledují, zda se zvýšil počet trombocytů.

Onemocnění se pozná z laboratorního obrazu, kde se zjišťuje:

  • H: hemolýza (vysoký krevní tlak, hypertenze)
  • EL: výsledky jaterních testů (zvýšené ukazatele jaterních enzymů, elevated liver enzymes)
  • LP: trombocytopenie (nižší množství krevních destiček, low platelet)

Syndrom se projevuje všemi nálezy dle testů, případně se jedná o částečný HELLP syndrom, který značí vybrané laboratorní výsledky (zvýšená hodnota jaterních testů). Rodička má  vysoký krevní tlak, trápí ji otoky a výsledky jaterních testů ukazují vysoké hodnoty. Nízká hodnota krevních destiček spolu s vysokými hodnotami jaterních testů způsobí v pokročilém stádiu nemoci krvácení.

Symptomy

Pacientka nepozná, že onemocněla, a syndrom není patrný jinak než z krevních testů. Přesto se projevují příznaky zcela totožné s klasickým onemocněním v těhotenství. Žena pociťuje bolest hlavy, poruchy vidění, trápí ji nauzea, zvracení, bolest v podžebří, může být unavená a nadměrně přibývá na váze.

Závažné komplikace

Název Popis Procento výskytu
Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) Patří mezi nejzávažnější projevy onemocnění, kdy dochází k nadměrnému srážení krve, vyčerpání koagulačních faktorů (bílkoviny obsažené v krevní plazmě mající za úkol srážet krev) a masivnímu krvácení. 21
Abrupce placenty Předčasné odloučení placenty 16
Akutní renální selhání (ARF) Selhání ledvin 8
Eklamptický záchvat Křeče v obličeji a horních končetinách, nastávají tonické křeče v celém těle a zastaví se dýchání. Po odeznění těchto křečí upadne těhotná do kómatu. 30
Nekardiální plicní edém a subkapsulární hematom jater V plicní tkáni dochází k nahromadění tekutiny, v játrech ke krvácení. 2
Pramen: Zazula, R., Poporodní spontánní ruptura jater při HELLP syndromu, Interní medicína pro praxi, 10/2004

Rizikové faktory

HELLP syndrom vzniká například v důsledku autoimunitního onemocnění, chronického renálního onemocnění (snížená funkce ledvin), hypertenze (vysoký krevní tlak) nebo může být spouštěčem diabetes mellitus (cukrovka).

Léčba

Není možné jej léčit medikamenty. Jediným dostupným a případným řešením, jak zachránit zdraví matky i dítěte, je porod.

Pramen: Zazula, R., Poporodní spontánní ruptura jater při HELLP syndromu, Interní medicína pro praxi, 10/2004; Svobodová, N., Hypertenze v těhotenství a její dopad na matku a dítě, Brno, 2015

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Porod císařským řezem