Domů » Těhotenství » Lékařské okénko » Hellp syndrom pod drobnohledem: Patříte do rizikové skupiny?

HELLP SYNDROM – PATŘÍTE DO RIZIKOVÉ SKUPINY? 

HELLP syndromem může žena onemocnět pouze v těhotenství nebo bezprostředně po porodu. Název „HELLP“ vznikl jako zkratka písmen anglického označení H = hypertenze (vysoký krevní tlak), EL = Elevated Liver Enzymes (zvýšené jaterní enzymy), LP = Low Platelet (nízké množství krevních destiček). Jaké jsou příznaky HELLP syndromu, jak bývá vyšetřen a co vás po takovéto diagnóze čeká? Spadáte do rizikové skupiny? V článku vám představíme HELLP syndrom pohledem lékařky MUDr. Terezy Hubové.

Kdy vás může potkat?

Závažná těhotenská komplikace se vyskytuje nejvíce mezi 27. – 37. týdnem těhotenství, ale může se objevit i před 27. týdnem těhotenství, nebo po porodu. Jaké jsou typické příznaky onemocnění? MUDr. Tereza Hubová blíže uvádí: „Může probíhat zcela bezpříznakově nebo být provázen nespecifickými příznaky jako třeba při chřipce, ale typické obtíže u HELLP syndromu jsou bolesti v nadbřišku nebo v pravém podžebří, bolesti hlavy, poruchy vidění, nevolnost, zvracení, vysoký krevní tlak, otoky dolních končetin. Na každé kontrole v těhotenství se měří krevní tlak, hmotnost, testuje se orientačně moč a lékař se ptá na obtíže pacientky. Pokud pacientka uvádí některé z typických symptomů nebo má vysoký krevní tlak, otoky dolních končetin nebo je přítomna bílkovina v moči, pak by případný HELLP syndrom měl být zvažován a měla by být provedena další vyšetření.“

Co se děje, když gynekolog HELLP syndrom zjistí, nebo na něj má podezření?

„Možnosti ambulantního vyšetřování jsou někdy omezené, proto při jakémkoliv podezření na HELLP syndrom je pacientka odeslána k hospitalizaci, kde se provedou kompletní krevní odběry, ultrazvukové vyšetření plodu a určí se závažnost stavu a stanoví následné řešení,“ říká gynekoložka.

Pozorujete uvedené obtíže? Neváhejte vyhledat lékaře. Může se jednat o běžné problémy spojené s pokročilým stádiem těhotenství, ale nemusí.

Příznaky

Bolesti v nadbřišku, v pravém požebří
Bolesti hlavy
Poruchy vidění
Nevolnost, zvracení
Chřipkové příznaky
Vysoký krevní tlak
Otoky

Proč vzniká?

Předpokládá se, že na vzniku HELLP syndromu se podílí špatné založení placenty a poškození cévní stěny s následnou aktivací krevních destiček a kaskádovou reakcí, která může vyústit v poškození mnoha orgánových systémů. S poruchou krevní cirkulace v placentě se nedostává dostatek krve plodu a dochází k retardaci růstu. MUDr. Tereza Hubová uvádí: „Problém pro dítě matky s HELLP syndromem představuje mimo jiné i nezralost různého stupně, často se k tomu připojuje i růstová retardace, ale bohužel v případě rychlého a závažného průběhu onemocnění je nutno těhotenství ukončit navzdory nezralosti.“

Jak lze vyléčit HELLP syndrom?

Jedinou terapií je ukončení těhotenství. Zajímá vás, jak se liší naléhavost ukončení těhotenství dle stádia HELLP syndromu? Musí být ukončeno ze dne na den? Ukončení by mělo být v co nejkratší době od stanovení diagnózy, po základní stabilizaci stavu, kdy se podávají např. krevní transfuze, preparáty s krevními destičkami. Pokud je pacientka v dobrém stavu a těhotenství je mladší než 34 týdnů, lze vyčkat, a zatím podávat léky k urychlení plicní zralosti plodu,“ říká gynekoložka.

Porod a HELLP syndrom

Pokud je diagnóza potvrzena, rozhodne se na základě stavu pacientky, plodu a porodnického nálezu o způsobu porodu. Spontánní porod je možný, ale zpravidla je potřeba porod vyvolávat, což může trvat i pár dní, a mezitím může dojít ke zhoršení stavu. MUDr. Tereza Hubová upřesňuje: „Díky nedostatku krevních destiček a koagulační poruše je pacientka ohrožena krvácením. Císařský řez vyžaduje šetrný přístup s pečlivým stavěním krvácení a následnou drenáží břišní dutiny.“

Rizikové skupiny pacientek

Okruh potenciálních pacientek se dá specifikovat na ženy, které:

  •       prodělaly HELLP syndrom v minulém těhotenství;
  •       jsou mladší 18 let, respektive je jim více než 35 let;
  •       kouří;
  •       mají vysoký krevní tlak;
  •       jsou obézní;
  •       mají HELLP syndrom v rodinné anamnéze.

HELLP syndrom po porodu

Je možné, aby se HELLP syndrom rozvinul po porodu? „Ano, asi 10 % všech případů se rozvine po porodu,“ potvrzuje lékařka.

Redakce ve spolupráci s MUDr. Terezou Hubovou