Domů » Miminko a batole » Celiakie u dětí

CELIAKIE U DĚTÍ

Onemocnění střevní stěny, celiakie (nesnášenlivost lepku), se projevuje průjmy, křečemi, plynatostí, únavou a úbytkem na váze. Není ji možné vyléčit jinak než eliminací lepku z potravy. Přečtěte si, jak celiakii předejít, aby jí vaše děti netrpěly.

Jak předcházet alergii na lepek

Zcela předcházet alergii není možné, ale je možné výrazně snížit pravděpodobnost výskytu. Zaváděním lepku do stravy dítěte začněte po čtvrtém ukončeném měsíci, a nikdy ne po sedmém ukončeném měsíci. Nejlepší je zavést lepek mezi 4. a 6. ukončeným měsícem. Pokud dítěti podáte lepek již ve třetím měsíci, výrazně se zvyšuje riziko výskytu alergií. Podívejte se podrobněji na to, jak zavádět lepek do stravy.

Pozdní zavedení lepku

I přesto, že jsou rodiče často instruováni o možném negativním dopadu pozdního kontaktu střevní sliznice s problémovými antigeny, zavedou lepek do potravy dítěte až mezi 7. a 12. měsícem, což se jeví z imunologického hlediska jako velmi pozdě. Až 76 % rodičů zařadí lepek do potravy pozdě, čímž se zvyšuje pravděpodobnost výskytu celiakie. Proč je pozdní zavedení lepku problém? Nabídnete-li tělu antigen, respektive potenciální alergen, s nímž se buňky doposud nesetkaly, mohou selhat při vypořádání se s tímto antigenem. Je to velmi snadno řečeno, nicméně pokud se do střevní sliznice dostanou antigeny pozdě, selže pozitivní či negativní selekce, stav vhodného naladění regulace proti cizorodým antigenům. To je úkol lymfocytů, které jsou obsaženy v trávicím ústrojí. Dáme-li lymfocytům antigeny příliš pozdě, až po půl roce života, mohou přenechat práci lymfocytům TH2 (T-helper2, T-pomocné lymfocyty atopického genotypu). Ty zapříčiňují náběh na alergii, rozvoj alergického zánětu a vznik alergického onemocnění. Takto se začnou tvořit specifické IgE protilátky.

Symptomy

Celiakie má různorodý klinický obraz a ne u každého jedince je možné ji rozpoznat včas. Mezi nejčastější symptomy u dětí patří neprospívání, průjem, poruchy růstu a anémie z deficitu železa. Máte-li podezření, že by vaše dítě mohlo trpět celiakií, navštivte ihned lékaře. Zcela chybné je zahájit bezlepkovou dietu ještě před vyšetřením a před ukončením série testů. Dieta může zkreslit jejich výsledky.

Jak se s celiakií vypořádat?

Jediným lékem je držení celoživotní diety v podobě úplného vysazení lepku z potravy. Bezlepkové potraviny zakoupíte v běžných obchodech s typickým označením přeškrtnutého klasu. Bezlepkové jsou dětské výživy ve skleničkách, na kterých je uvedeno „neobsahují lepek“ nebo dětské rýžové kaše s označením „bez lepku“. První projevy celiakie můžete zaznamenat ihned po podání lepku dítěti, nicméně ne vždy tomu tak je. Řada celiaků trpí dlouhodobými zdravotními problémy, protože celiakie nemá jednotné symptomy a může se potvrdit až v dospělém věku.

Pramen: Fuchs, M., Lze alergiím předcházet?, Pediatr. pro Praxi 2009; 10(2): 82–86; Frühauf, P. a kol., Celiakie – doporučený postup pro diagnostiku a terapii u dětí a dospívajících, Pediatrie pro praxi, 3, 2016