Domů » Porod » Apgar skóre

APGAR SKÓRE

Novorozence lékaři vyšetří ihned po porodu a hodnotí jeho stav na základě skóre, které uvedla do praxe americká pediatrička a anestezioložka Virginia Apgar. Bodová stupnice objektivně klasifikuje poporodní stav dítěte v intervalech 1, 5 a 10 minut po porodu. Dle skóre se určuje naléhavost urgentní léčby a zavedení kyslíku.

Lékaři hodnotí:

Parametr 0 1 2
Počet srdečních tepů, srdeční ozvy žádná pod 100 tepů/min. nad 100 tepů/min.
Dýchání žádné povrchní a nepravidelné křik a pravidelné
Tonus, napětí svalů (nervový systém) chabé snížené aktivní pohyby
Reakce na podráždění (nosní sliznice) žádná slabá grimasa kýchání a čilé pohyby
Barva kůže (zásobení těla kyslíkem) bledá namodralá růžová
Skóre celkem Menší než 5 5-7 8-10
Hodnocení Základní životní funkce jsou porušeny. Novorozenec vyžaduje neodkladnou lékařskou péči. Vyskytují se určité potíže s dýcháním. Přizpůsobení se novým podmínkám je horší. Obtíže jsou přechodného rázu. Novorozenec je zdravý a bez obtíží (fyziologický novorozenec).

U každého parametru může dostat miminko od nuly do dvou bodů.

Pramen: Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5; Hrušková, J., První ošetření novorozence, Mladá Boleslav, 2009