Domů » Těhotenství » Alkohol, kouření a káva v těhotenství

ALKOHOL, KOUŘENÍ A KÁVA V TĚHOTENSTVÍ

Po dobu celého těhotenství byste se měla vyvarovat kouření a konzumace alkoholu. Kávu můžete pít v omezeném množství. Víte, proč není vhodné pít alkohol?

Alkoholické nápoje

Nadměrná spotřeba alkoholu v graviditě může způsobit tzv. fetální alkoholový syndrom, který v sobě ukrývá růstovou retardaci, poškození centrálního nervového systému, vrozené poruchy močového ústrojí a genitálií. Časté pití alkoholu vyvolává potrat a je spojeno s vyšší dětskou úmrtností. Lékaři dosud neumí určit, jaké množství alkoholu vyvolá klinické příznaky a kolik jej může žena vypít, aby nebyl plod ohrožen.

Cigarety

Kouř z cigaret je složen z více než 4000 chemických toxických látek, a lékaři jejich účinky přesně neznají. Vdechované chemické látky procházejí placentární bariérou do krve plodu. U žen kuřaček se v pupečníkové krvi nalézají rezidua nikotinu (a kotininu), oxidu uhelnatého, který se váže na hemoglobin, olova, polycyklických aromatických uhlovodíků a specifických nitrosaminů. Kuřačky mívají komplikovanější těhotenství spojené s předčasným porodem nebo potratem, vyskytuje se u nich placenta praevia. Narozené děti nejčastěji vykazují nízkou porodní váhu a projevuje se růstová retardace novorozence (fetální tabákový syndrom) narozeného v termínu (je výrazně menší, až o 300 gramů). S tělesným růstem se zpomaluje i růst plic.

Pasivní kouření v sobě skrývá stejná rizika. Až pětina žen kouří v období těhotenství a laktace.

Káva

Po vypití jednoho šálku kávy tělo netěhotné ženy vyloučí kofein za tři hodiny. V prvním trimestru odejde stejný obsah kofeinu za pět až šest hodin a ve třetím trimestru za 18 hodin. Konzumace 200 mg kofeinu za den se považuje v graviditě za bezpečnou. U kojících žen to je až 400 mg kofeinu za den. Pro srovnání šálek instantní kávy obsahuje 60 mg kofeinu, šálek zrnkové kávy 80 mg, čaj 30 mg. Čaje pro těhotné ženy představují vhodnou alternativu k černému nebo zelenému čaji.

Pramen: Hrubá, D., Brázdová, Z., Význam primární prevence v perinatologii – doporučení pro primární prevenci, Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Interní medicína – mezioborové přehledy 2003 / 2; Harcová, Š., Alkoholismus a kouření v těhotenství a vliv na porodní parametry novorozenců, Brno, 2013; Calda, P., Kofein a těhotenství, Actual Gyn 2015, 7, s. 21-22