Domů » Těhotenství » Prohlídky a vyšetření » Vyšetření na streptokoky

VYŠETŘENÍ NA STREPTOKOKY

Od 35. týdne by měla maminka podstoupit vyšetření na streptokoky (Streptococcus agalactiae). Test se provádí mezi 35. a 38. ukončeným týdnem těhotenství. Přečtěte si podrobnější informace o tom, proč je důležité vyšetření absolvovat, jaké jsou rizikové skupiny pacientek a co vás při testu čeká.

Základní informace o testu

Gynekolog provede stěr z postranních stěn dolní třetiny pochvy. Vzorky odešle do laboratoře ve speciálním transportním obalu, kde vydrží až čtyři dny. Těhotná žena předloží výsledky testu v porodnici. Pacientka nemusí před odebráním vzorku dodržovat žádná omezení co se pohybu, pitného režimu či diety týče.

Test nemusí podstoupit ženy, které mají přítomného streptokoka v moči (GBS-pozitivní kultivací moči).

Proč je důležité vyšetření podstoupit?

Streptokok skupiny B může způsobit perinatální mortalitu a morbiditu. Primárně se vyskytuje v gastrointestinálním (trávicím) traktu a následně se rozšíří do urogenitálního traktu. Nejvíce jsou novorozenci ohroženi prvních 24 hodin po porodu.

Rizikové skupiny pacientek

Vyšší riziko představuje porod před 37. týdnem, odtok plodové vody více než 12 hodin před porodem. Dalším nebezpečím je horečka rodičky nad 38 °C během porodu.

Výsledky vyšetření

  • Negativní: Je-li výsledek negativní, není třeba se streptokoka obávat.
  • Pozitivní: Při pozitivním výsledku dostane žena při odtoku plodové vody antibiotika v infuzi. Během těhotenství se pacientka nepřeléčuje, jelikož by léčba novorozence před nákazou neochránila.
  • Nezjištěn: (Žena vyšetření nepodstoupila.) Jestliže jste vyšetření nepodstoupila z jakéhokoli důvodu, rozhodují se v porodnici o tom, zda při porodu budou podána antibiotika či nikoli. Porod před 37. týdnem, vysoká tělesná teplota nad 38 °C, odtok plodové vody 12 hodin před porodem či výskyt streptokoků v moči vedou k preventivnímu podání antibiotik před samotným porodem.
Pramen: Dohnal, O., Význam předporodního screeningu přítomnosti streptococcus agalactiae v pochvě matky, Brno, 2009; Měchurová, A., Unzeitig, V., Vlk, R., Doporučený postup při diagnostice a léčbě streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu, Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č. 1

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Rozhodli jste se pro porodní plán