Domů » Miminko a batole » Lékařské okénko » Předčasně narozené děti a klokánkování

PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI A KLOKÁNKOVÁNÍ

8 % novorozenců v České republice se ročně narodí předčasně, tedy dříve než v 37. týdnu těhotenství. Pro rodiče v tu chvíli začíná nepříliš veselé období, které provází strach a nejistota, mnoho nečekané práce a úsilí. Nedonošená miminka mívají mnoho komplikací, jsou náchylnější k infekcím, plíce nejsou dostatečně rozvinuté a to souvisí s respirační nedostatečností,  trávicí trakt bývá nezralý, játra nezvládají svou funkci…

Díky moderní medicíně, včasné diagnostice již v prenatálním věku a velké zkušenosti s ošetřováním předčasně narozených miminek, se dnes daří děti zachránit často i bez trvalých následků.

Česká republika je na špici v péči o předčasně narozená miminka a klíčové porodnice jsou vybavené technikou a zařízením nejnovějšího data.

Během škály úkonů, vyšetření a léčebných postupů mohou rodiče poskytnout dítěti to nejpřirozenější, co potřebuje – svou náruč, skin to skin, tzv. klokánkování. Na tuto metodu jsme se zeptali duly a dětské sestry Simony Lazzari.

Co je klokánkování? 

Když si přinesete domů čerstvé miminko, je přirozené, že ho neustále chováte a mazlíte. Výzkumy dokazují, že kontakt skin to skin je pro vývoj dítěte určující. A zvlášť je tomu u předčasně narozených dětí.

„Klokánkování je metoda, během které předčasně narozená miminka tráví co nejdelší čas na hrudníku své matky, otce, babičky,…pokud možno v přímém doteku kůže na kůži,“ uvádí Simona.  

Podle výzkumů má tato metoda na dítě mnoho pozitivních dopadů.

„Především ho jakýmsi zprostředkovaným způsobem vrací do dělohy, kde vnímalo svými smysly, tzn. hmatem, sluchem, chutí, kinetickou schopností to, co bylo možné. Na povrchu těla maminky či jiné osoby se dítě uklidní, sníží se mu tepová frekvence, separační stres, a díky tomu nedochází k produkci stresových hormonů dítěte i matky a pozitivně se to odráží na celkové kondici miminka ale i maminky.

Dítě lépe reguluje teplotu těla, harmonizuje svůj dech s matčiným, centrální nervový systém dostává ideální impulsy, které pozitivně ovlivňují mozkovou činnost, děti jsou odolnější před infekcemi, lépe spí, přijímají stravu, celkový metabolismus se vylepšuje, jednoduše lépe prospívají a dohání to, co jim bylo upřeno předčasným porodem.

Podpora budování vztahu matka – dítě je další neoddiskutovatelný důvod, pro který by měla být napřena veškerá snaha novorozeneckého oddělení a rodičů k tomu, aby tyto chvíle probíhaly často, pravidelně, s důstojností a ohledem,“ říká Simona Lazzari. 

Benefity pro matku i dítě

Kromě pozitivního vlivu na miminko má tato metoda dobrý vliv i na matku. Například:

▶ Zlepšuje nástup laktace a celkovou rekonvalescenci po porodu.

▶ Odbourává psychické napětí – matka ví, že pro své dítě dělá to nejlepší.

▶ Matka se postupně zbavuje dojmu selhání a nekompetence donosit zdravé dítě.

▶ Zlepšuje vztah s novorozencem.

▶ Napomáhá větší jistotě v manipulaci s dítětem. 

Ve zkratce můžeme říct, že klokánkování poskytuje matce i dítěti větší jistotu a vede k lepšímu psychickému i fyzickému stavu.

Jak na klokánkování? 

„Novorozenec je přiložen na holou kůži hrudníku rodiče, či prarodiče (v zahraničí se osvědčuje služba prověřených osob, které spolupracují s novorozeneckým oddělením), miminko má na sobě pouze plenku. Je přikryté , aby neztrácelo tělesnou teplotu. Dítě je v polovzpřímené pozici na hrudníku rodiče, který je pohodlně opřený v polosedě. Celý akt může probíhat několikrát denně obvykle alespoň  hodinu. Ideálně se dítě zdržuje v blízkosti bradavky maminky, je-li dost silné je přisáté k prsu.“

Původ této metody

Klokánkování se rozvinulo v 70. letech minulého století v Kolumbii. Podle záznamů to bylo z důvodu vysoké úmrtnosti předčasně narozených dětí. Pediatr Edgar Ray navrhl, že místo inkubátorů, ve kterých je miminko opuštěné, by měli naučit matky, jak se o novorozence pečovat, chovat je a mazlit. Naučili je, jak miminko držet, co znamená kontakt skin-to-skin. Ray se inspiroval chováním klokanů. Těmto savcům se rodí nevyvinuté mládě, které následně několik měsíců nosí v kapse na břiše, kde má mládě vše co potřebuje, dokonce i přístup k cecíku, ze kterého saje. Tím zaručí jeho další zdárný vývoj.

Je klokánkování možné v každé porodnici?

Podle zkušeností Simony to je samozřejmostí. „Jistě a je velmi žádoucí, maminky mají přístup na oddělení a po domluvě s personálem dochází v domluvený čas, někde jsou zřízené místnosti pro tuto činnost, jinde jsou alespoň pohodlná křesla. Maminky jsou velmi podporované a obvykle je jim dobře vysvětleno, jak je toto jednání pro dítě důležité.“

Je součástí klokánkování také kojení?

„Může být a je to žádoucí, záleží však na kondici, vyspělosti miminka, na rozvinuté laktaci maminky, každopádně maminka je povzbuzována k odsávání mateřského mléka a pravidelné péči o prsa, právě proto, aby mohla dítěti nabídnout to nejlepší, co může pro své miminko udělat,“ uzavírá Simona. 

Článek vznikl ve spolupráci s laktační poradkyní, porodní asistentkou, dětskou sestrou a dulou Simonou Lazzari.

Simona se dále věnuje předporodním kurzům, lekcím plavání s miminky a cvičení pro děti v předškolním věku.

Jak sama říká – „Má práce je můj koníček, stálá motivace a zároveň obrovská satisfakce. Mám to životní štěstí, že se mi podařilo skloubit to co mám ráda s tím co je důležité, velmi potřebné a žádané.“

DULA PODOLÍ