Domů » Porod » Doprovod u porodu » Pomoc porodní asistentky

POMOC PORODNÍ ASISTENTKY

Rodit v malé porodnici může být pro prvorodičky velkou výhodou. Při absolvování kurzů přijdou do styku s porodní asistentkou, jež bude jejich porod vést. Seznámení se s konkrétní osobou, která vám bude u porodu pomáhat, má vliv na psychiku a také na samotný průběh porodu.

Porod vedený porodní asistentkou

Porodní asistentka musí správně vyhodnotit začátek první doby porodní, provést monitor plodu, komunikovat s rodičkou, zajistit ji intimitu a respektovat její přání, jsou-li slučitelná s průběhem fyziologického porodu. Měla by jí skýtat oporu a útěchu. Při nástupu druhé doby porodní se porodní asistentka snaží ženu vést k tlačení plodu tak, aby jej mohla porodit co nejlépe a co nejrychleji. Nespěchá na ni a napomáhá jí v tom, aby se porod uskutečnil bez komplikací a aby měla žena na co vzpomínat.

V případě komplikací zavolá porodní asistentka lékaře. Je-li vše v pořádku, zůstane sestra s rodičkou i třetí a čtvrtou dobu porodní.

Proč využít dulu?

Dula přináší ženě psychickou oporu. V České republice nemá tato funkce v porodnictví silné kořeny. Hlavním úkolem duly je pomoci rodičce a doprovázet ji v těžkých situacích při porodu. Poskytne jí oporu, podpoří ji v jejích přáních. Dula nemá potřebné vzdělání pro vedení porodu a není porodní asistentkou.

Porod ve velkých porodnicích

Velké porodnice neumožňují výběr vlastní porodní asistentky. Na druhé straně nabízejí vysoce profesionální a kvalifikovaný personál. Vámi vybraná asistentka může být u porodu přítomna pouze jako doprovod.

Pramen: Kameníková, M., Vedení fyziologického porodu porodní asistentkou, Gynekologicko-porodnická klinika, FN Brno, 2005; Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

O porodu, zázrak zrození