Domů » Miminko a batole » Batole » Nový sourozenec

NOVÝ SOUROZENEC

Starší sourozenec si po narození mladšího bratra nebo sestry prožije do jisté míry trauma, že doma již není sám. Jak se změní chod domácnosti a jak k dětem přistupovat?

Nový přírůstek do rodiny

Klíčový je vztah obou dětí, matky a otce. Děti mezi sebou mohou soupeřit o přízeň rodičů, o jejich pozornost, pochvalu. Přistupujte k sourozencům stejně. Starší bratr bude pro mladšího bratra vzorem, starší sestra bude pro svou mladší sestru kamarádkou.

Záleží na věkovém rozdílu dětí. Je-li starší dítě od mladšího do dvou let, nutně žárlit na něj nemusí. S přibývajícím věkem se pravděpodobnost žárlení na miminko mírně zvyšuje, ale není to pravidlem. Je-li rozdíl mezi sourozenci větší než sedm let, přijme starší sourozenec mladšího dobře. Záleží na jeho povaze a také na přístupu rodičů.

Začněte již v těhotenství

Nechte dítě, aby si pohladilo rostoucí bříško a vysvětlete mu, že uvnitř je schované miminko. Jestliže je dostatečně staré, může vám pomoci s výběrem věcí pro miminko. Přesto se po narození dítěte může stát, že se starší sourozenec začne počurávat, dožaduje se prsu a chce být s maminkou jako novorozeně. Toto přechodné období se po čase uklidní.

Péče o dvě děti

Při výchově dvou dětí dodržujte zásadu spravedlnosti mezi nimi. Buďte důslední a důrazní. Pokud má prvorozený privilegia, měla by být opodstatněná. Nechte mu je a dodržujte je. Nikdy sourozence mezi sebou nesrovnávejte. Každému dítěti se zkuste individuálně věnovat a vyhradit si na něj čas. Nepředělávejte děti k obrazu svému, ale respektujte jejich individualitu. Každé dítě má jiné potřeby a nároky, proto přizpůsobte péči každému sourozenci zvlášť.

Pramen: Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5, Lábusová, E., Vztahy mezi sourozenci