Domů » Početí » Jaké jsou nejúspěšnější metody umělého oplodnění? Kdy je vhodné využít metodu ICSI a kdy PICSI?

Jaké jsou nejúspěšnější metody umělého oplodnění? Kdy je vhodné využít metodu ICSI a kdy PICSI?

Doba, kdy byla jedinou možností pro páry snažící se marně o miminko adopce, je již pryč. Dnešní moderní metody a postupy asistované reprodukce dokáží pomoci naprosté většině párů toužících po zplození vlastního potomka. Mezi nejúspěšnější embryologické metody oplození při léčbě neplodnosti metodou IVF řadíme ICSI a PICSI. Proč tomu tak je? V čem tkví jejich úspěšnost?

Kolik spermií je potřeba k oplození vajíčka?

Jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné otěhotnění ženy je dobrý spermiogram partnera. Pokud je muž zdravý, nachází se v 1 ml jeho ejakulátu asi 50 milionů spermií. Za normální spermiogram je pak považován vzorek alespoň s 15 milióny spermiemi a všemi ostatními parametry ejakulátu (objem, pH, zkapalnění, pohyblivost, tvar spermií) v normě. Objem ejakulátu by měl představovat minimálně polovinu čajové lžičky, což je 1,5 ml. Ve vzorku by se mělo vyskytovat alespoň 32 % progresivně pohyblivých spermií a více než 4 % spermií s normální stavbou.  

Velkou výhodou metod ICSI a PICSI je, že stačí jen tolik spermií, kolik je k dispozici vajíček. Tyto techniky představují možnost výběru nejlepší spermie pro nejperspektivnější vajíčko.

Kdy a proč je vhodné využít metodu ICSI?

ICSI (Intracytoplazmatická injekce spermií) je nejpoužívanější mikromanipulační metoda, při které je pomocí mikropipety přímou injekcí do každého vajíčka přenesena jedna spermie. Přičemž kritériem pro výběr spermie je její morfologie a charakter jejího pohybu.

Tato metoda výrazně zvyšuje úspěšnost léčby neplodnosti, je tedy doporučená při všech cyklech mimotělního oplození. Je metodou první volby při léčbě mužského faktoru neplodnosti, tedy v případě sníženého počtu spermií nebo jejich nedostatečné pohyblivosti. Pokud je u ženy zjištěna horší kvalita nebo nízký počet vajíček je využití této techniky rovněž na místě. Důležité využití má také tam, kde je plánováno preimplantační genetické testování embrya ještě před jeho transferem do dělohy.

Splynutí spermie a vajíčka může být znesnadněno i pokud imunitní systém ženy vytváří protilátky proti spermiím (imunologický faktor). V takovém případě je využití metody ICSI opět nezbytné.

Co je to PICSI?

V rámci přirozeného procesu oplodnění může vajíčko oplodnit pouze spermie optimální zralosti. A na podobném principu funguje i metoda PICSI (Intracytoplazmatická injekce předvybraných spermií). Optimálně zralé spermie mají na hlavičce specifický receptor, který reaguje na látku přirozeně se vyskytující v obalu ženského vajíčka, hyaluronan. Tuto schopnost spermií se embryolog snaží simulovat a vybírá jen ty spermie, které vykazují pozitivní vazbu na mističku s hyaluronanem.

Dle výzkumu je mezi spermiemi vybranými touto metodou menší procento spermií s chromozomálními mutacemi a fragmentovanou DNA.

V jakých případech zvolit metodu PICSI?

PICSI je vhodné využít, pokud vás trápí opakované potrácení, podíl oplozených vajíček po metodě ICSI byl nízký nebo pokud se v minulých cyklech vaše embrya nevyvíjela optimálně.

Tato metoda využívá principů a výhod samovolného oplození (zralá spermie oplodní vajíčko) a metody ICSI (spermie vpravena přímo do cytoplazmy vajíčka). Jak ICSI, tak i PICSI můžou být kombinovány s metodou MACS, tedy magnetickou selekcí spermií.

 

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

REPROMEDA se zaměřuje především na léčbu neplodnosti, darování a uchování vajíček a spermií, prediktivní a preimplantační genetické testovaní a alternativní medicínu v léčbě neplodnosti. Více informací na www.repromeda.cz.