Domů » Miminko a batole » Batole » Jak vychovat samostatné dítě

JAK VYCHOVAT SAMOSTATNÉ DÍTĚ

V prvním roce života si dítě utvoří silné vazby na matku a otce. Od prvního roku začíná poznávat svět, stává se šikovnějším a při objevování je stále méně závislé na rodičích. Veďte jej postupně od jednoho roku až do tří let k samostatnosti. Zde je ta pravá chvíle začít.

Jak na samostatnost

V prvním roce a půl se prohloubí citové vazby dítěte s rodiči. Rodiče se pro něj stávají oporou v prozkoumávání neznámého a nového světa. Ve dvou letech bude vědět, čím vám udělá radost a naopak. Když mu nebudete věnovat dostatek pozornosti, bude se ji snažit upoutat jinak. Může více zlobit a dělat věci, které vás zaujmou, ale spíše v tom negativním slova smyslu. Samostatné dítě musí být dostatečně sebevědomé. Děti se životní postoj učí od útlého věku.

Jak vést dítě k samostatnosti?

Zkuste začít hrou. Nechte jej, aby si hrálo chvíli samo. Nejprve to moc dlouho nevydrží a první úspěchy budete slavit možná za několik týdnů. Velkým pokrokem je, sedí-li na zemi a listuje si chvíli samo v knize. Kolem jednoho roku života vyžaduje neustálou asistenci rodičů při čemkoli. Dítě by si mělo samo hračky osahat a vyzkoušet, a to i tehdy, neumí-li si s nimi hrát. Rodiče mu musí dát dostatek prostoru. Bude-li potřebovat vaši pomoc, důrazně se ozve. Ve třech letech už si umí hrát samo a uvědomuje si ostatní děti kolem sebe.

Chce dělat věci sám? Jen ho nechte.

Batole chce dělat věci samo. Nechte ho, ať zkouší objevovat nové poznatky a za každý úspěch jej pochvalte. Každé dítě je rádo, když jej rodiče chválí. Pokud projevuje zájem, nešetřete uznáním. Postupem času jej chvalte střídměji, aby si nezvyklo, že je nadmíru pochválené za běžné denní činnosti. Dítě nevydrží u jedné aktivity příliš dlouho. Bude vyžadovat vaši pozornost, věnujte se mu. Po čase můžete opět vyzkoušet krok k samostatnosti formou hry. Má-li dítě zájem o činnost, na kterou je ještě malé, zkuste mu v ní pomoci, přizpůsobte prostředí.

Samostatnost ve školce

Velkou změnu představuje návštěva školky. Zde bývá dítě samostatné a nezávislé na rodičích alespoň do té míry, aby v kolektivu vydrželo požadovaný počet hodin. Pokud chcete dát dítě do školky, snažte se jej vést od batolecího věku k samostatnosti. Před nástupem do školky by se mělo umět samo obléci, chodit na záchod, najíst se a vědět, kdy si má umýt ruce.

Ve výchově je důležitý kompromis

Vychovat samostatného jedince není nic snadného. Děti, které navštěvují soukromé jesličky, jsou často samostatnější než ty, které setrvávají v bezprostřední blízkosti matky až do tří let. Nicméně návštěva jeslí od půl roku věku miminka s sebou nese i svá úskalí, na která je třeba pamatovat. Každá forma výchovy má své klady a zápory a je na rodičích, aby dosáhli kýženého kompromisu.

Pramen: Majárková, V., Jak vychovat zdravě sebevědomé dítě, Brno, 2010; Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5; Skládalová, M., Mámo, už to zvládnu samo! Jak vychovávat samostatné, spokojené a úspěšné dítě, Albatros Media a. s., 2017