Domů » Těhotenství » Průvodce těhotenstvím » Jak se registrovat do porodnice

JAK SE REGISTROVAT DO PORODNICE

Od ukončeného 14. týdne těhotenství se může nastávající maminka zaregistrovat do porodnice. Každá porodnice eviduje pacientky odlišným způsobem. Víte, jak se registrovat?

Od kdy je možné se registrovat?

V celé České republice platí, že se žena může registrovat k porodu, když dosáhne gestační stáří plodu 14+0.

Fyzická registrace

Těhotná žena se dostaví s těhotenskou průkazkou přímo do porodnice. Porodnice na svých webových stránkách uvádí přesné instrukce související s registrací: kam se má žena dostavit, provozní dobu, co si má s sebou k registraci přinést. Registraci je možné učinit vybrané všední dny. Připadá-li první den možné registrace k porodu na víkend, automaticky se posouvá na následující pracovní den, ve kterém je možné se přihlásit.

Online registrace

Pro velký zájem rodiček zavedly renomované porodnice v České republice online registrace k porodu. Nastávající maminka se zapíše prostřednictvím webového rozhraní v přesně určenou hodinu, kterou porodnice uvádí v instrukcích na internetu. Registrace nejčastěji začínají v 8:00 ráno, každý den, tj. i v sobotu, v neděli a ve státní svátek.

Telefonická registrace

Porodnice neumožňují zaregistrovat se k porodu telefonicky a žena se musí osobně dostavit dle instrukcí uvedených na webových stránkách.

Nestihli jste se zaregistrovat?

Pozorně si přečtěte instrukce porodnice, v níž si přejete rodit. Některé tolerují jeden až dva dny od data porodu, jiné týden. Uveďme příklad. Lékař stanovil váš termín porodu na 1. ledna. Jestliže je 1. leden obsazen, můžete se do některých porodnic registrovat na 2. ledna.

Náhradní porodnice

Předem si můžete zvolit náhradní porodnici, do které se zaregistrujete, bude-li v té vaší plno. Nemocnice, o něž není velký zájem, přijímají pacientky i v pokročilém stádiu těhotenství (často do gestačního stáří 30+0 nebo dle domluvy). Raději na to nespoléhejte a nenechávejte registraci na poslední chvíli.

Další podmínky registrace

Zaregistrovala jste se online? Zpozorněte. Vybrané porodnice požadují po nastávajících maminkách, aby se dostavily do tzv. gynekologické poradny, kde s nimi zdravotní sestra sepíše rodinnou anamnézu. Tento krok představuje finální završení a potvrzení registrace ze strany rodičky. Jestliže do poradny nedorazíte, registrace propadne. Přečtěte si vždy na webových stránkách zdravotnického zařízení aktuální informace o podmínkách registrace k porodu.

Do těhotenské průkazky obdržíte v porodnici razítko, které stvrzuje, že zde plánujete rodit.

Víte, co si sbalit do porodnice? Podívejte se na seznam věcí.

Pramen: Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Apolinář); Thomayerova nemocnice; Fakultní nemocnice v Motole